Rioolheffing gebruikersdeel

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de riolering. Voert u per jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u rioolheffing gebruikersdeel betalen.

Bent u ook eigenaar van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) met een aansluiting op de gemeentelijke riolering dan moet u ook rioolheffing eigenarendeel betalen.

De gemeente zorgt met de rioolheffing gebruikersdeel dat de riolering goed werkt en onderhouden blijft.

Kosten

Tarief 2017
Wie Heffing Bedrag 2023
Gebruiker per 500 kubieke meter afvalwater (eerste 500 m3 is vrij) € 242,40

  Betalen van de rioolheffing

  Voor rioolheffing gebruikersdeel is er 1 betalingstermijn. Het volledige bedrag moet binnen 6 weken betaald worden. Lees hoe u de belasting kunt betalen bij betalen van gemeentelijke belastingen. U kunt de rioolheffing gebruikersdeel niet via automatische incasso betalen.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met rioolheffing die u moet betalen? Dan kunt u bezwaar maken.

  Contact

  Neem contact op met Belastingzaken