Precariobelasting

U moet precariobelasting betalen als u een voorwerp onder de gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, buizen en tanks. Daarnaast wordt onder de naam 'liggeld' een precariobelasting geheven van woon- en bedrijfsschepen.

Belangrijke informatie: U hoeft geen precariobelasting te betalen voor voorwerpen op of boven de gemeentegrond.

Kosten

Tarieven precariobelasting 2022

Tarieven precariobelasting 2019
Voorwerp Eenheid Kosten 2022
Leidingen, kabels of buizen voor de eerste 20 meter per strekkende meter per jaar niet van toepassing
voor elke volgende strekkende meter per jaar niet van toepassing
Tank voor motorbrandstof, olie enzovoort per vierkante meter per jaar niet van toepassing
Andere voorwerpen onder gemeentegrond waarvoor niet vanwege een andere verordening moet worden betaald per vierkante meter per jaar niet van toepassing
Woonschip en bedrijfsschip op vaste ligplaats per vierkante meter per jaar € 5,75
Drijvend terras op vaste ligplaats per vierkante meter per jaar € 5,80

Hoeveel precariobelasting u moet betalen, staat op het aanslagbiljet.

U vindt alle actuele tarieven op overheid.nl:

Hoe moet ik betalen?

  • Op het aanslagbiljet staan de 1e en de 2e vervaldag vermeld. Dit zijn de data waarop u de aanslag moet hebben betaald. U mag zelf bepalen of u het hele bedrag voor de 1e vervaldatum in één keer wilt overmaken of het bedrag in 2 termijnen betaalt. In dat laatste geval moet u minimaal de helft voor de 1e vervaldatum betalen en de rest van het bedrag voor de 2e vervaldatum. Na iedere gedeeltelijke betaling krijgt u een nieuwe acceptgiro.
  • U kunt er ook voor kiezen om gespreid over het jaar te betalen via automatische incasso. Kijk op betalen van gemeentelijke belastingen voor meer informatie over de betaalmogelijkheden.

Betalingsregeling

Kunt u het totale bedrag niet betalen binnen de termijnen die op het aanslagbiljet staan? Dan kunt u Belastingzaken vragen om een betalingsregeling. Een betalingsregeling voor precariobelasting kan alleen voor liggeld van woonschepen.

Dien uw verzoek om een betalingsregeling in vóór de vervaldatum van de 1e termijn om te voorkomen dat u een aanmaning krijgt.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van precariobelasting kan alleen voor liggeld van woonschepen.

Bezwaar en ontheffing

Bent u het niet eens met de aanslag precariobelasting? Dan kunt u daartegen bezwaar maken of ontheffing aanvragen.

Contact

Neem contact op met Belastingzaken.