Verhuur voor tijdelijk verblijf

Wilt u (een deel van) een pand verhuren? Bijvoorbeeld aan zakelijke bezoekers, buitenlandse werknemers of studenten die kort in Den Haag willen verblijven? Dan moet u zich aan een aantal regels houden.

Verhuur voor tijdelijk verblijf betekent dat u (een deel van) een gebouw pand als woonruimte verhuurt. De huurders verblijven maximaal 4 maanden. Dit heet een short stay. Als verhuurder woont u niet zelf in de woning.

Gebruiksfunctie

Of u in uw pand tijdelijk verblijf mag aanbieden, hangt af van de functie en de bestemming die het pand heeft. De functie van het pand is het huidige gebruik van het pand. De bestemming van een pand geeft aan welke (andere) functies er in het pand toegestaan zijn. Kijk welke bestemming uw pand heeft in het Omgevingsplan van Den Haag. Dit kunt u inzien op het Begin externe link: Omgevingsloket(Externe link), einde externe link.. Bekijk het laatst bekende gebruik van uw pand in de Begin externe link: bagviewer van het kadaster(Externe link), einde externe link..

In een pand met de gebruiksfunctie logies (om tijdelijk in te verblijven) mag u tijdelijk verblijf aanbieden.

Een pand dat een logiesfunctie krijgt, moet vaak worden verbouwd. Daarvoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen, of in sommige gevallen een Begin link: Wkb-melding, einde link. doen.

In een woning mag u geen tijdelijk verblijf aanbieden. U mag uw woning niet tijdelijk verhuren aan toeristen en huurders die zich op het adres inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als u uw woning voor tijdelijk verblijf gebruikt, heet dat woningonttrekking. Voor woningonttrekking moet u een Begin link: onttrekkingsvergunning aanvragen, einde link. . Deze vergunning geeft de gemeente meestal niet omdat er niet genoeg woonruimte is in Den Haag.

De gemeente spoort woningonttrekking op. Als u zich niet aan de regels houdt, dan kunt u een boete krijgen.

Heeft uw pand als laatst bekende gebruik een woonfunctie? Dan mag u het pand alleen als woning gebruiken. Ook als uw pand in het Omgevingsplan een bestemming heeft die ook logies toestaat.

Is uw pand geen woning, maar staat de bestemming wel logies toe? Dan mag u het pand gebruiken voor het aanbieden van logies. U heeft daar geen vergunning voor nodig.

Is de logiesfunctie in strijd met de bestemming die het pand heeft? Of heeft het pand nog geen logiesfunctie? Vraag dan een Begin link: omgevingsvergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’, einde link. aan.

Toeristenbelasting

Als u een pand aanbiedt voor tijdelijk verblijf, moet u hierover toeristenbelasting betalen.

Wilt u weten of uw plannen voor verhuur passen binnen de bestemming van het pand? Neem dan contact op via Begin link: huisvesting@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070