Regeling Social Return Den Haag: help werkzoekenden aan een baan

Met social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente direct of indirect werkzoekenden aan een baan of stageplek. Social return is bij ieder bedrijf anders. Er wordt rekening gehouden met het karakter van uw organisatie. Het Werkgeversservicepunt adviseert u bij de invulling van social return.

Bij de besteding van overheidsgeld spelen duurzaamheid en sociale inclusie een belangrijke rol. Ook inkoopopdrachten moeten hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer werkgelegenheid.

Voordelen voor opdrachtnemer

Door maatschappelijke meerwaarde te creëren via social return geeft u uw bedrijf de kans een sociaal gezicht te laten zien. Bovendien levert het vaak op termijn goed gemotiveerd en opgeleid personeel op. Daarnaast kan het zorgen voor interessante zakenrelaties.

Verschillende mogelijkheden voor social return

Bij opdrachten vanaf € 221.000 geldt dat de opdrachtnemer 5% van de inschrijfsom (aanneemsom) aan social return besteedt. Om u zoveel mogelijk vrijheid te geven bij de invulling van social return past de gemeente de ‘bouwblokkenmethode’ toe. In eerste instantie vult u social return in door werkzoekenden aan een baan, opleidings- of stageplek te helpen.

Daarna zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de samenwerking op te zoeken met een Haagse sociale onderneming of orders te plaatsen bij de Haeghe Groep.

Uiteindelijk kan de ondernemer bijdragen aan maatschappelijke activiteiten met sociale impact. Denk bijvoorbeeld aan een gastcollege, training of een (snuffel)stage, of door kennis, expertise of middelen te delen. De gemeente stimuleert opdrachtnemers om met innovatieve ideeën te komen over de invulling.

Social return mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen in uw bedrijf.

Registratiesysteem WIZZR

De gemeente Den Haag maakt voor de invulling en realisatie van alle social return-afspraken gebruik van WIZZR, het contractmanagementsysteem voor social return. WIZZR regisseert, monitort en rapporteert de resultaten. Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het nakomen van alle overeengekomen social return-verplichtingen en deze vast te leggen in WIZZR.

Privacywetgeving Social Return

In deze notitie vindt u de grondslag die de gemeente Den Haag aanhoudt voor het verwerken van gegevens van social return kandidaten, binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Notitie social return AVG Den Haag (PDF, 138,5 kB)

Werkgeversservicepunt Den Haag

Wilt u meer weten over social return in Den Haag, of gaat u binnen een opdracht van de gemeente aan de slag met social return? Het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag denkt graag met u mee over de invulling en helpt u bij het vastleggen van de afspraken en resultaten in WIZZR.

Neem contact op het Werkgeversservicepunt:

Adres: Binckhorstlaan 119, 2516 BA Den Haag
Telefoon: (070) 752 77 50
E-mail: socialreturn@denhaag.nl
Website: www.wspdenhaag.nl

Zie ook