Social return bouwblokken

De 11 gemeenten in de arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal werken samen aan social return. Zij gebruiken allemaal dezelfde bouwblokken.

De 11 gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Zij werken samen om de volgende 2 redenen:

  • meer eenduidigheid voor werkgevers
  • meer eenduidigheid bij gezamenlijke inkoop

Bouwblokkenschema

Hieronder vindt u de bouwblokken voor opdrachten vanaf 1 juli 2023.

Creëren van banen*

Bouwblok Invulling Waarde per jaar op basis van 36 uur
Zonder uitkering Werkzoekend zonder uitkering** € 5.000
Zonder uitkering Jongeren zonder startkwalificatie € 10.000
Leerling / student stage Stagiair(e)s mbo, hbo € 5.000
Leerling / student stage Stagiair(e)s voortgezet speciaal onderwijs (vso)/PrO € 7.500
Leerling / student stage Leerwerkbaan mbo BBL maximaal niveau 2 (dienstverband maximaal 24 maanden) € 25.000
Leerling / student stage Leerwerkbaan mbo BBL niveau 3 en hoger (dienstverband maximaal 36 maanden) € 15.000
Met uitkering WW € 20.000
Met uitkering WIA € 30.000
Met uitkering Participatiewet € 40.000
Met uitkering Banenafspraak (ook: Wajong, Wet sociale werkvoorziening (Wsw), doelgroepregistratie) € 50.000
Bonus 55+ € 10.000
Bonus Opleidingskosten en bijzondere begeleidingskosten Gemaakte kosten
Bonus Dienstverband vso/ Praktijkonderwijs (na een stage van minimaal 6 maanden) € 25.000
Bonus Dienstverband arbeidsbeperking inclusief Individuele Plaatsing en Steun (IPS)*** € 10.000

* Kandidaat telt maximaal 12 maanden mee. Kandidaten van WIA, vso, praktijkonderwijs en de Participatiewet tellen maximaal 24 maanden mee. Kandidaten van Banenafspraak kunt u altijd meetellen. Kandidaten met loonkostensubsidie (LKS) kunt u tijdens de LKS meetellen. Een kandidaat die binnen 12 maanden voor het contract begon met werken, mag u meetellen.
** Niet-uitkeringsgerechtigde, persoon als bedoeld in de wet, artikel 6, lid 1 onder a.
*** Niet van toepassing op Banenafspraak en WIA.

2. Investeren of participeren in kandidaatontwikkeling

Bouwblok Invulling Waarde per jaar op basis van 36 uur
Social returnproject Co-creatief project gericht op kandidaatontwikkeling.
Bijvoorbeeld onderwijs en activiteiten van kandidaten voor mbo-niveau 0-1 of mbo-praktijkverklaring.
Waarde traject
Sociaal inkopen Bij het SW-bedrijf of een door de regio erkende sociaal ondernemer Betaalde factuur

Bent u sociaal ondernemer en wilt u meedoen aan een social returnproject? Voor aanmelden en informatie over de voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar: Begin link: sociaalondernemen@denhaag.nl, einde link. .

3. Maatschappelijke activiteit (het liefst gericht op arbeidsparticipatie)

Bouwblok Invulling Waarde per jaar op basis van 36 uur
Maatschappelijke activiteit Op basis van een plan van aanpak € 1.000 per dag of waarde van het traject

Uitleg bouwblokken

Iedere kandidaat heeft een fictieve (denkbeeldige) waarde in de bouwblokken. Hiermee kunt u op verschillende manieren social return invullen. U maakt met de blokken zelf een plan van aanpak en bespreekt dat met Begin link: Den Haag Werkt, einde link. . Het plaatsen van kandidaten op een werkplek heeft de voorkeur. Projecten die een kandidaat verder helpen ontwikkelen zijn ook mogelijk.

De gemeente past social return toe bij alle soorten aanbestedingen: diensten, werken, leveringen en subsidies.

Uitleg stagiair(e)s en leerlingen

Er is een verschil tussen gemeentelijke (hoge waarde) en niet-gemeentelijke (lage waarde) kandidaten. Ook hangt de waarde af van hoeveel begeleiding iemand nodig heeft (de afstand tot de arbeidsmarkt). Mbo’ers BOL en hbo-stagiair(e)s hebben hierdoor een lagere waarde dan mbo’ers BBL en vso/PrO.

Duurzame inzet

Kandidaten die binnen 12 maanden voor het contract aan het werk gingen, mag u meetellen voor social return. Zij moeten wel aan de opdracht werken. Hierdoor is het makkelijker om kandidaten duurzaam (voor langere tijd) aan te nemen.

Uitleg maatschappelijke activiteiten

Er zijn verschillende mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten. Het gaat om activiteiten die kandidaten helpen om weer te gaan werken (arbeidsparticipatie). Bijvoorbeeld met: trainingen om te leren solliciteren, voorlichting aan scholen, kantoorruimten voor startende ondernemers en meehelpen aan re-integratie.

Opleidingskosten

In overleg met Den Haag Werkt en Werkgeversservicepunten kunt u kandidaten opleidingen laten volgen. Dit moet helpen bij social return. En het moet de kans op een baan groter maken voor de kandidaat.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070