Regeling Social Return Den Haag: help werkzoekenden aan een baan

Met social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente direct of indirect werkzoekenden aan een baan of stageplek. Social return is bij ieder bedrijf anders. Er wordt rekening gehouden met het karakter van uw organisatie. Den Haag Werkt adviseert u bij de invulling van social return.

Bij de besteding van overheidsgeld spelen duurzaamheid en sociale inclusie een belangrijke rol. Ook inkoopopdrachten moeten hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer werkgelegenheid.

Door maatschappelijke meerwaarde te creëren via social return geeft u uw bedrijf de kans een sociaal gezicht te laten zien. Bovendien levert het vaak op termijn goed gemotiveerd en opgeleid personeel op. Daarnaast kan het zorgen voor interessante zakenrelaties.

Bij opdrachten vanaf € 215.000 (bedrag 2023) geldt dat de opdrachtnemer 5% van de inschrijfsom (aanneemsom) aan social return besteedt. Om u zoveel mogelijk vrijheid te geven bij de invulling van social return past de gemeente de ‘bouwblokkenmethode’ toe. U vult social return in door werkzoekenden aan een baan of opleidingsplek te helpen. Als dit niet mogelijk is kunt u kiezen voor een andere invulling die bijdraagt aan terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Uw social return-verplichting kunt u daarom ook invullen door producten of diensten in te kopen bij door de gemeente erkende sociaal ondernemers en het gemeentelijk werkbedrijf Werk in Opdracht (WIO). Sociaal inkopen zorgt voor duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare inwoners. De lijst met erkende sociaal ondernemers vindt u op Begin link: Inkopen bij een sociaal ondernemer, einde link. .

Ook kunt u ervoor kiezen bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten gericht op het vergroten van kansen voor werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Denk aan een gastcollege, training of een (snuffel)stage, of door kennis, expertise of middelen te delen. De gemeente stimuleert opdrachtnemers om met innovatieve ideeën te komen voor de invulling.

Voorwaarde is wel dat social return niet mag leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen in uw bedrijf.

De gemeente Den Haag maakt voor de invulling en realisatie van alle social return-afspraken gebruik van WIZZR, het contractmanagementsysteem voor social return. WIZZR regisseert, monitort en rapporteert de resultaten. Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het nakomen van alle overeengekomen social return-verplichtingen en deze vast te leggen in WIZZR.

Handleiding WIZZR

(PDF, 155,3 KB)

In deze notitie vindt u de grondslag die de gemeente Den Haag aanhoudt voor het verwerken van gegevens van social return kandidaten, binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Notitie social return AVG Den Haag

(PDF, 138,2 KB)

Wilt u meer weten over social return in Den Haag, of gaat u binnen een opdracht van de gemeente aan de slag met social return? Den Haag Werkt van de gemeente denkt graag met u mee over de invulling en helpt u bij het vastleggen van de afspraken en resultaten in WIZZR. Neem contact op via Begin link: socialreturn@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070