Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

In Centrum-Noord rijdt veel doorgaand autoverkeer. Dat zorgt voor drukte, onveilig verkeer en vervuilde lucht. Bewoners-, ondernemers- en andere organisaties hebben een advies gemaakt om dit te verbeteren.

In het advies hebben bewoners-, ondernemers- en andere organisaties oplossingen bedacht om:

 • te zorgen voor minder (doorgaand) autoverkeer op 3 drukke routes:
  • Elandstraat – Hogewal – Scheveningseveer – Mauritskade – Dr. Kuyperstraat
  • Laan van Meerdervoort – Javastraat
  • Groot Hertoginnelaan – Carnegielaan – Burgemeester Patijnlaan – Laan Copes van Cattenburch
 • te zorgen voor rustiger verkeer, met:
  • meer groen
  • veilige en betere fietspaden
  • veiligere oversteekplaatsen
  • gezondere lucht
 • te zorgen dat het gebied ook met de auto goed bereikbaar blijft
Kaart met routes door Centrum-Noord waar veel verkeersdrukte is: Burgemeester Patijnlaan, Laan van Meerdervoort-Javastraat en Elandstraat-Mauritskade. De rode lijn geeft het plangebied aan van Centrum-Noord.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het advies van bewoners-, ondernemers- en andere organisaties bijna helemaal overgenomen. In dat advies staan 35 projecten. In februari 2022 stelde de gemeenteraad het Implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord vast. Daarmee is bepaald welke projecten als eerste worden opgepakt. Voor veel van die projecten wordt het plan al voorbereid.

De maatregelen zijn bedoeld om:

 1. het doorgaande autoverkeer om te leiden, via de routes:
  1. Teldersweg – Koningskade – Raamweg
  2. Teldersweg – Hubertustunnel
  3. Vaillantlaan – Neherkade – Rotterdamsebaan
 2. het verkeer veiliger te maken
 3. te zorgen dat het gebied voor mensen prettig is om te wonen, te werken en te verblijven

Verbetering doorstroming Raamweg-Koningskade

Op de Koningskade en Raamweg worden de verkeerslichten zo op elkaar afgesteld dat het autoverkeer beter kan doorrijden. Zo wordt deze route aantrekkelijker dan een route door Centrum-Noord.

Proef met een linksafverbod

Op het Zuid-Hollandplein hield de gemeente in oktober 2022 een proef. Het autoverkeer vanaf het Provinciehuis mocht toen niet linksaf de Koningskade inrijden.

De gemeente verwachtte dat door het linksafverbod het verkeer op de Koningskade sneller kon doorrijden. Tijdens de proef was er veel sluipverkeer door Benoordenhout. En op het kruispunt Koningskade/Dr. Kuyperstraat werd door veel autoverkeer gekeerd. Het linksafverbod leidde niet tot een betere doorstroming van het verkeer. Daarom stelt de gemeente geen linksafverbod in.

Verminderen autoverkeer en meer groen in de Prinsestraat

De gemeente bekijkt of er in de Prinsestraat een inrijverbod voor auto’s kan komen. Als hier een inrijverbod komt, is de kans groot dat automobilisten gaan keren op het kruispunt Prinsestraat/Noordwal/Prinsessewal. Om dit te voorkomen wil de gemeente op de Prinsessewal eenrichtingsverkeer voor autoverkeer instellen richting het Piet Heinplein.

Begin externe link: Lees meer informatie(Externe link), einde externe link..

Verminderen autoverkeer Westeinde tussen Assendelftstraat en Jan Hendrikstraat

Op het Westeinde rijdt veel doorgaand autoverkeer. De straat is daar niet voor bedoeld. De gemeente heeft aan ondernemers gevraagd of zij met bewoners willen meedenken over het verminderen van het autoverkeer op het Westeinde naar de Grote Kerk. Een werkgroep van bewoners en ondernemers onderzoekt of dit deel van het Westeinde autoluw kan worden.

Proef eenrichtingsverkeer Scheveningseveer

Er komt een proef op de Scheveningseveer en de Mauritskade tussen het Noordeinde en de Parkstraat. Het gaat om een proef met eenrichtingsverkeer richting Noordeinde. Het eenrichtingsverkeer is nodig om een fietspad te kunnen maken langs de gebouwen. Tegelijk wordt het kruispunt Scheveningseveer/Noordeinde/Zeestraat verbeterd zodat voetgangers en fietsers makkelijker kunnen oversteken. Ook komt er een zebrapad aan de kant van het Hiltonhotel. De proef duurt een half jaar.

Meer bomen en groen

De gemeente wil zorgen dat mensen in het deel van de Javastraat tussen de Alexanderstraat en het Nassauplein prettiger kunnen wonen, werken en verblijven. Zij houdt daarom een proef om te bepalen hoe hier meer bomen en groen kunnen komen. Ook kijkt de gemeente of er groen kan komen in de middenberm van de Burgemeester Patijnlaan.

Mobiliteitstransitie

Veel Hagenaars gebruiken voor korte afstanden de auto, terwijl er veel betere mogelijkheden zijn. De gemeente wil inwoners en bezoekers daarom verleiden om op een andere manier te reizen. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, elektrische deelauto’s of de fiets. Dat is nodig om Den Haag Begin link: leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar, einde link. te houden.

De gemeente houdt in de gaten of de maatregelen werken. De maatregelen kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. Sommige maatregelen moeten eerst worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het op elkaar afstellen van de verkeerslichten op de route Koningskade – Raamweg.

Om te kijken of de maatregelen werken, meet de gemeente hoeveel verkeer er rijdt. Elk jaar in september telt de gemeente alle auto’s, fietsers en voetgangers in het gebied. Ook vraagt zij bewoners, ondernemers en bezoekers om een vragenlijst in te vullen.

Werkt een maatregel niet? Of is die in het nadeel van bewoners of ondernemers? Dan moet de gemeente deze aanpassen. Of er moet een andere oplossing komen.

De gemeente verwacht dat het doorgaande autoverkeer in Centrum-Noord 15% minder druk wordt. Dit zorgt voor minder vervuilde lucht.

Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers uit bewoners-, ondernemers-, overheids- en belangenorganisaties heeft sinds 2018 aan het advies gewerkt. De deelnemers van de werkgroep werkten samen met een expert verkeer en mobiliteit. Samen deden zij onderzoek en werkten ze voorstellen uit. Er is goed gekeken wat het voordeel van de maatregelen is voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

 • Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
 • Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier
 • De Groene Eland
 • Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC
 • BIZ Zeeheldenkwartier
 • Vereniging Bewonersorganisatie
 • Buurtschap Centrum 2005
 • BIZ Buurtschap Centrum 2005
 • Stichting Wijkorganisatie Kortenbos
 • BIZ Hofkwartier
 • Bewonersvereniging Hofkwartier
 • Ondernemersvereniging Willemspark
 • BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde
 • Bewonersorganisatie Duinoord
 • Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
 • Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)
 • Stichting Binnenstad
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN)
 • Brandweer
 • Fietsersbond
 • Gemeente Den Haag
 • HTM
 • Metropoolregio Den Haag-Rotterdam
 • Politie
 • Reizigersvereniging Rover
 • Vereniging Vrienden van Den Haag
 • Stichting Voorall

Hiernaast zijn er verschillende belangenorganisaties die geïnformeerd worden.

Heeft u vragen over de verkeersplannen voor Centrum-Noord? Neem dan contact op met uw belangenorganisatie in Centrum-Noord. U kunt uw vraag ook stellen via Begin link: centrum-noord@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070