Haagse Nota Mobiliteit

Den Haag groeit. Er komen meer inwoners, banen en bezoekers. Dit betekent dat er ook meer verkeer komt. De Haagse Nota Mobiliteit is het verkeersplan van de gemeente waarin staat hoe Den Haag nu en in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar blijft.

Dit plan richt zich op een duidelijke aanpak tot en met 2020, met een vooruitblik naar de toekomst. De gemeenteraad heeft de Haagse Nota Mobiliteit op 22 september 2011 definitief vastgesteld.

Structuurvisie Den Haag 2020

De stad is nog niet af. In de Begin externe link: Structuurvisie Den Haag 2020 (RIS129201)(Externe link), einde externe link. staan de ruimtelijke ambities voor de komende jaren. De ligging aan zee, het profiel als internationale stad van vrede en recht en de prijs als groene en aantrekkelijke woonstad bieden een uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de stad. De Structuurvisie loopt tot 2020.

Bewust kiezen, slim organiseren

Het motto in de Haagse Nota Mobiliteit is ‘bewust kiezen, slim organiseren’. Met ‘bewust kiezen’ doet de gemeente een verzoek aan burgers, bezoekers en bedrijven om meer bewust na te denken over de mobiliteits- en milieueffecten wanneer zij een keuze voor een vervoermiddel maken. De gemeente kan en wil daarbij helpen door te zorgen dat er vaker en gemakkelijker iets te kiezen valt. ‘Slim organiseren’ is altijd een goed idee, maar vooral als de ruimte schaars wordt. En dat is in een stad als Den Haag steeds vaker aan de orde. De ruimte om parkeerplaatsen aan te leggen raakt op en ook het milieu laat zulke uitbreidingen vaak niet meer toe. Om de toenemende mobiliteit op te vangen, gaat Den Haag flink investeren in openbaar vervoer en fiets.

Maatregelen en projecten

Met de Nota Haagse Mobiliteit richt de gemeente zich de komende jaren op het uitvoeren van maatregelen en projecten. Het tempo waarin dat mogelijk is, wordt natuurlijk beïnvloed door de huidige financiële en economische situatie en de vertraging van de ruimtelijke ontwikkeling. Het is daarom onzeker wanneer de doelen uit de Haagse Nota Mobiliteit volledig bereikt zijn. Duidelijk is wel dat veel maatregelen ondanks de slechte economie wel door kunnen gaan.

Zo werkt de gemeente al lange tijd aan oplossingen voor de parkeerproblemen in wijken met een groot tekort aan parkeerruimte. Het programma Netwerk Randstadrail bevat een groot aantal maatregelen om het tramsysteem stap voor stap om te bouwen naar Randstadrailkwaliteit. In het ‘Meerjarenprogramma fiets 2011-2014’ staan maatregelen om het fietspadennet te verbeteren en het aantal fietsenstallingen uit te breiden. Maar ook het wegennet wordt verbeterd door aanleg van de Rotterdamsebaan.

Voortgang verkeersbeleid

Om te controleren of de gemeente de doelen haalt die in de nota staan, maakt de gemeente iedere 2 jaar een rapport over de voortgang van het verkeersbeleid. In dat rapport staat bijvoorbeeld of het gebruik van het openbaar vervoer inderdaad zoveel groeit als in de nota staat, hoeveel kilometer fietspad er is aangelegd en of dit klopt met de nota, etc. In het voorjaar van 2013 is het eerste rapport verschenen onder de titel ‘Monitor Haagse Nota Mobiliteit, nulmeting’. Het tweede rapport verschijnt in het voorjaar van 2015.

Meer informatie

In de Haagse Nota Mobiliteit staan 8 thema’s centraal. Bij de Beleidskeuzen Haagse Nota Mobiliteit kunt u lezen wat deze thema’s inhouden. De Haagse Nota Mobiliteit heeft veel raakvlakken met andere lokale, regionale en landelijke plannen. Zoals:

Documenten

Haagse Nota Mobiliteit

(PDF, 10,7 MB)

Samenvatting Haagse Nota Mobiliteit

(PDF, 1,3 MB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070