Bovenaanzicht stad Den Haag

Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden

De gemeente heeft een plan gemaakt voor de toekomst van vervoer (mobiliteit) in Den Haag. Dit plan heet de Strategie Mobiliteitstransitie 2022-2040.

Er wonen en werken steeds meer mensen in Den Haag. En er zijn steeds meer bezoekers in de winkelgebieden en op het strand. Het verkeer wordt daardoor drukker. Er zijn meer files, meer vraag naar parkeerplekken en er zijn meer ongevallen. De gemeente wil dat Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar blijft. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met vervoer (mobiliteit). Dit noemt de gemeente de Haagse mobiliteitstransitie.

Beleidsplannen

De ideeën en plannen voor de Haagse mobiliteitstransitie staan in de nieuwe Strategie Mobiliteitstransitie 2022 – 2040. Dit is een vervolg op de Hoofdlijnenbrief mobiliteitstransitie uit het voorjaar van 2019. In de Strategie Mobiliteitstransitie staat hoe de Haagse mobiliteit er in 2040 uitziet en hoe de gemeente de mobiliteitstransitie wil versnellen.

De gemeente wil:

 • een compacte stad

  In een compacte stad liggen scholen, werk, groen en recreatie dicht bij elkaar. Veel bewoners en bezoekers verplaatsen zich lopend of met de fiets. Daarvoor zijn veilige en comfortabele loop- en fietsroutes nodig. Zo zijn er minder korte autoritten (nu nog 43% van alle autoritten in de stad). Hoe de gemeente de ruimte verdeelt is heel belangrijk. In een compacte stad is het prettig wonen en werken. Er is minder geluid, minder milieuvervuiling en iedereen kan zich op een betaalbare manier verplaatsen.

 • mobiliteit op menselijke maat

  De gemeente wil bewoners en bezoekers stimuleren om vaker te kiezen voor schoon en duurzaam (deel)vervoer. Om dit tot een succes te maken, moeten bewoners en bezoekers dit soort vervoer ook kunnen en willen gebruiken. Maatwerk en een gebiedsgerichte aanpak, met de reiziger centraal, is daarom belangrijk.

 • stadsvriendelijke vervoerswijzen
  De gemeente wil dat mobiliteit zo min mogelijk schade doet aan mens, klimaat en natuur. Stadsvriendelijke mobiliteit is stil, zonder uitstoot, verkeersveilig en betaalbaar. De gemeente kan mensen bijvoorbeeld aanmoedigen om elektrisch (deel)vervoer of vervoersmiddelen die weinig ruimte innemen te gaan gebruiken.
 • de regio en mobiliteitshubs

  Ongeveer de helft van de inwoners werkt buiten Den Haag. En op ongeveer de helft van de arbeidsplekken in Den Haag werkt iemand van buiten de stad. Daarom is het belangrijk dat de gemeente rekening houdt met de regio. Zoals bijvoorbeeld via de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), maar ook met de buurgemeenten. Daarom komen er ‘mobiliteitshubs’. Dat zijn plekken waar meerdere vervoersmogelijkheden bij elkaar komen, zoals: deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. Lees meer informatie op de pagina Begin link: OV Next: openbaar vervoer van de toekomst, einde link. .

De mobiliteitsgebieden

In de strategie beschrijft de gemeente 4 verschillende soorten mobiliteitsgebieden. Elk gebied is anders. Daarom is ook het vervoer in elk gebied anders georganiseerd.

Mobiliteitsgebieden op de kaart van Den Haag
 • In centrumgebieden zijn veel voorzieningen. De meeste mensen lopen en fietsen hier. De gebieden zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn veel mogelijke gebruikers van deelvervoer, zowel bewoners als bezoekers.
 • In de vooroorlogse stadswijken staan meer ruimte en groen centraal. In wijken met veel gebouwen en weinig groen is niet zoveel plaats in de openbare ruimte. Door lopen, fietsen en deelvervoer in deze wijken aan te moedigen komt er meer ruimte en wordt het verkeer veiliger.
 • In de naoorlogse buitenwijken hebben bewoners een goede aansluiting nodig op het openbaar vervoer. De gemeente wil de bewoners in deze wijken meer manieren van betaalbaar vervoer aanbieden, zodat zij minder afhankelijk zijn van een privéauto.
 • In de regio zijn veel kansen om samen te werken. Voor een goede verbinding met de regio wil de gemeente mobiliteitshubs (knooppunten) en ov- en fietsverbindingen maken. Samen met de regio kan Den Haag de regering vragen om betere internationale bereikbaarheid per trein. Verder is het belangrijk dat deelmobiliteit van buiten de stad beschikbaar is, zodat het kan worden gebruikt om de stad in- en uit te reizen.

Stadsgesprekken voor de strategie

Om de nieuwe strategie te kunnen maken, heeft de gemeente meer dan 1000 gesprekken gevoerd met bewoners, experts en ondernemers in alle buurten van Den Haag. De gesprekken maakten duidelijk dat de manier waarop mensen zich willen verplaatsen verschilt van wijk tot wijk. Inwoners in de buitenwijken willen bijvoorbeeld goede uitvalswegen voor de auto.

In de hele stad vinden mensen veiligheid in het verkeer het belangrijkst. Voetgangers en fietsers moeten meer ruimte krijgen. Ook vinden zij dat het openbaar vervoer goed toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Minder bekend is het gebruik van deelauto’s, maar daar is zeker interesse voor. Het is duidelijk dat er niet 1 groot plan voor de hele stad moet komen. De plannen houden daarom rekening met de verschillende soorten gebieden in Den Haag.

Wat gaat de gemeente doen met deze strategie?

De gemeente gebruikt de strategie om omgevingsvisies, gebiedsvisies en nieuw beleid te maken. Ook gebruikt de gemeente de strategie bij nieuwe bouwplannen en nieuwe inrichtingen voor straten.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070