Den Haag - Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar een ander adres? Geef uw adreswijziging dan door aan de gemeente. Lees hoe u dit kunt doen als u binnen of naar Den Haag verhuist of als u uit de stad vertrekt. Kijk ook welke andere zaken rond uw verhuizing u bij de gemeente kunt regelen, zoals een parkeervergunning en afvalpas.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract en toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen, zie de pagina Bewijs van bewoning
 • de ondertekende machtigingsbrief

Verhuizen binnen of naar Den Haag binnen Nederland

U moet uw verhuizing binnen of naar Den Haag maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Dit kunt u online, schriftelijk of aan de balie regelen.

Online uw verhuizing melden

U kunt uw adreswijziging simpel en snel online regelen als u de volgende gegevens alvast opzoekt:

 • Uw DigiD inloggegevens.
 • Een digitaal bewijs (scan) van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen (zie de pagina Bewijs van bewoning). U kunt ook een foto van dit document maken en die uploaden. Let op: de geüploade bestanden mogen niet groter zijn dan 7 MB per bestand, u kunt maximaal 6 bestanden uploaden en de bestanden moeten het formaat jpeg/jpg, gif, bmp of pdf hebben. De bewijsstukken die u uploadt, worden 6 maanden bewaard.

Geef uw verhuizing door met DigiD

Waar is uw oude adres?

In Den Haag Buiten Den Haag

Schriftelijk uw adreswijziging melden

Heeft u geen DigiD en wilt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven? Print dan het formulier Papieren aangifte verhuizing, vul het in en stuur het daarna naar:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Vergeet niet de volgende bijlagen mee te sturen:

 • Een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 • Een kopie van een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen, zie de pagina Bewijs van bewoning.
Verhuisformulier (PDF, 546,4 kB)

  Aan de balie uw adreswijziging melden

  U kunt uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie op 1 van de stadsdeelkantoren. Maak hiervoor een afspraak. Geef bij het maken van de afspraak door voor hoeveel mensen de verhuizing geldt.

  Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen, zie de pagina Bewijs van bewoning.
  Als u naast uw adreswijziging ook andere zaken wilt regelen vanwege uw verhuizing, zoals een parkeervergunning of afvalpas, geef dat dan aan bij het maken van de afspraak. Dan wordt hiervoor tijd ingepland.

  Afspraak maken

    Verhuizen vanuit het buitenland naar Den Haag

    Blijft u in Den Haag voor langere tijd of juist korter dan 4 maanden, voor de 1e keer of heeft u eerder ingeschreven gestaan bij een Nederlandse gemeente? Of werkt u in Nederland als diplomatiek of consulair ambtenaar of bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties? Kijk dan wat u moet doen op de pagina Vestigen vanuit het buitenland.

    Ook regelen bij verhuizing naar of binnen Den Haag

    Denk bij verhuizing naar of binnen Den Haag ook aan:

     Verhuizen naar een andere gemeente

     Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente. U hoeft zich dus niet uit te schrijven uit Den Haag.

      Verhuizen naar het buitenland

      Gaat u emigreren naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek doorgeven. Kijk wat u moet doen op de pagina Verhuizing naar het buitenland doorgeven.

      Ook regelen bij verhuizing naar andere gemeente binnen Nederland of naar buitenland

      Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente binnen Nederland of naar het buitenland? Denk dan ook aan:

      Hoe lang duurt het

      De datum van inschrijving van uw adreswijziging wordt bepaald door het volgende:

      • als u tussen 4 weken vóór en uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing uw adreswijziging doorgeeft, dan schrijft de gemeente u in op de door u doorgegeven datum.
      •  als u na 5 werkdagen na uw verhuizing uw adreswijziging doorgeeft, dan schrijft de gemeente u in op datum van ontvangst van de adreswijziging.

      De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 5 werkdagen. U krijgt hier schriftelijk bericht over. Wilt u de status weten van de wijziging? Log dan in op MijnDenHaag met uw DigiD inloggegevens. Dit kan alleen als u de verhuizing digitaal hebt doorgegeven.

      Verhuizen briefadres

      • Verhuist u binnen Den Haag? En kunt u nog niet ingeschreven worden op uw nieuwe adres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Aangifte van een briefadres kan niet digitaal.
      • Verhuist degene bij wie u een briefadres heeft? Wijzig dan uw briefadres.

      Lees meer over het briefadres.

      Verhuizen niet-ingezetene (RNI)

      Staat u ingeschreven als niet-ingezetene in Nederland in het Register Niet-Ingezetenen (RNI) en wilt u uw adres wijzigen? Lees hoe u dat doet.

      Video over verhuizen naar Den Haag

      Bekijk de video 'Inschrijving bij de gemeente' (YouTube-kanaal van de gemeente).