1e inschrijving BRP voor EU/EER burgers en Zwitsers uit het buitenland (u heeft nog geen BSN)

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Komt u vanuit het buitenland voor 4 maanden of langer in Den Haag wonen? En woonde u nooit eerder in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit bent u wettelijk verplicht.

Belangrijke informatie: Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Ga dan naar 1e Inschrijving BRP voor Nederlanders uit het buitenland.

Heeft u eerder in Nederland gewoond? Heeft u al een Burgerservicenummer (BSN)? Of blijft u korter dan 4 maanden? Ga dan naar Opnieuw inschrijven in de BRP.

Voorwaarden

 • U heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U komt 4 maanden of langer in Den Haag wonen.
 • U was niet eerder ingeschreven in Nederland.
 • U heeft nog geen Burgerservicenummer (BSN).

Wilt u met terugwerkende kracht ingeschreven worden? Dit kan op de datum dat u de afspraak heeft gepland. Ook als de afspraak later is.

U heeft dan:

 • een afspraak gemaakt voor een 1e vestiging of hervestiging
 • de afspraak gemaakt nadat u in Nederland bent komen wonen
 • een kopie bij u van de afspraakbevestiging (u krijgt deze per e-mail. Print deze of laat deze zien op uw telefoon, tablet of laptop. Let op! Hierop moet duidelijk te zien zijn wanneer u de afspraak heeft ingepland)

Nodig bij de afspraak

Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, neem dan ook de volgende documenten mee:

 • Uw geboorteakte.
 • Als van toepassing: de geboorteakte van uw partner en/of uw kinderen.
 • Als van toepassing: uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Als van toepassing: echtscheidingspapieren.
 • Als van toepassing: adoptiepapieren en/of een overlijdensakte van uw partner of kind(eren).

  De documenten zijn geen voorwaarde voor inschrijving. Neem ze toch mee. De gemeente kijkt naar deze stukken. Als ze in orde zijn, worden de gegevens verwerkt in de BRP.

  Soms heeft uw akte of document een legalisatie en/of vertaling nodig. U kunt dit per land nakijken op de website van de Rijksoverheid. Vul het land in waar uw document is afgegeven.

  Afspraak maken

  Online

  Afspraak maken

  Telefonisch

  Wilt een afspraak voor u en uw gezin? Maak een afspraak via telefoonnummer 14070. Vanuit het buitenland maakt u een afspraak via telefoonnummer +31 70 353 30 00.

  U gaat met de documenten naar de balie van Publiekszaken op Stadsdeelkantoor Segbroek.

  Belangrijke informatie: Kom op tijd. Als u te laat komt, kunt u misschien niet geholpen worden.

  Als u:

  moet u een afspraak maken bij The Hague International Centre.

  Kosten

  Gratis.

  Hoe lang duurt het?

  Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt. U krijgt per post een bevestiging van uw inschrijving met daarbij een overzicht van uw geregistreerde gegevens en uw Burgerservicenummer.

  Goed om te weten

  • Zijn uw geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingspapieren, adoptieakte(n) of andere belangrijke documenten (nog) niet in de BRP verwerkt? Laat dat dan zo snel mogelijk alsnog doen. Maak een afspraak om buitenlandse brondocumenten te registreren in de BRP.
  • Wilt u weten welke gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor worden gebruikt? U leest het in het informatieblad Basisregistratie Personen. De informatie is er ook in het Engels.
  • Verhuist u na uw inschrijving naar een ander adres in Den Haag? Geef uw verhuizing door.
  • Verhuist u na uw inschrijving naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland? Geef uw verhuizing of vertrek door.
  • Iedereen vanaf 16 jaar mag zijn of haar eigen verhuizing doorgeven, als hij of zij niet onder curatele staat.
  Zie ook: Informatie op rijksoverheid.nl over Brexit en Britten in Nederland