Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wilt u werken in Nederland? Of wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Lees wat u moet doen. En welke regels er gelden.

Als u wilt werken in Nederland, moet u zich eerst inschrijven bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. In Den Haag gebeurt dit op afspraak in het stadhuis (Spui 70, Den Haag). Lees meer op de pagina Begin link: Inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners, einde link. .

Na de inschrijving komt u in de Basisregistratie Personen (BRP). En krijgt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig om aan het werk te kunnen. Vanaf 1 april 2022 heeft u geen werkvergunning meer nodig.

Informatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die volgens de wet in Nederland verblijven volgens de Begin externe link: Richtlijn Tijdelijke Bescherming(Externe link), einde externe link. . De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De vrijstelling geldt dus ook voor werknemers die tussen 4 maart en 1 april aan het werk zijn gegaan. Dit betekent dat de werkgever geen werkvergunning meer hoeft aan te vragen om een Oekraïense werkzoekende in dienst te mogen nemen.

De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

Om te kunnen werken heeft u een arbeidscontract met een werkgever nodig. De werkgever moet u aanmelden bij UWV.

U heeft ook een Begin link: burgerservicenummer (BSN), einde link. nodig. Het BSN krijgt u meteen mee als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

Werknemers hebben in Nederland onder meer recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het Begin externe link: minimumloon(Externe link), einde externe link..

De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Krijgt u te weinig betaald of moet u gevaarlijk werk doen? Dan kunt u bellen met de Arbeidsinspectie. Het telefoonnummer is 0800 – 51 51 (gratis).

Werkt u in Nederland? Dan moet u tot 1 juli een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en premie betalen. U kunt dan ook Begin externe link: Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden(Externe link), einde externe link. (SOV).

U mag vrijwilligerswerk doen als u onder de Begin externe link: Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen(Externe link), einde externe link. (Werk.nl).

U mag ook stagelopen. Als u stageloopt en minimaal het minimumloon betaald krijgt, dan moet u een basisverzekering afsluiten.

Voor vrijwilligerswerk gelden andere regels. Lees de regels op de Begin externe link: website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(Externe link), einde externe link..

Als u betaald werk gaat doen, heeft u geen recht meer op leefgeld. U moet de gemeente laten weten dat u betaald werk gaat doen. Dit kan door te bellen naar de Oekraïne-telefoonlijn: (070) 353 80 24.

Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen.

Als u een wijziging niet doorgeeft, ontvangt u onrechtmatig leefgeld. Dit kan leiden tot een terugvordering van het te veel ontvangen leefgeld.

Lees meer over Begin link: Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen, einde link. .

Kosten van (openbaar) vervoer moet u zelf betalen. Soms kan uw werkgever de reiskosten vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Bij de meeste werkgevers worden reiskosten vergoed door declaraties of tot het maximum belastingvrije tarief.

  • Bel met telefoonnummer 070 – 353 80 24.
  • De medewerker van de gemeente spreekt uw taal of gebruikt tolk-hulpmiddelen om u goed te woord te kunnen staan.
  • De medewerker geeft uw vraag en uw gegevens door aan een andere afdeling. 
  • De medewerker van die afdeling neemt binnen 48 uur contact met u op en nodigt u uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u informatie over de soorten werk en de beroepen waarin veel werk te vinden is. En u kunt zich inschrijven als werkzoekende.

Informatie voor werkgevers

U kunt een vluchteling alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor een werkvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Begin externe link: Richtlijn tijdelijke bescherming(Externe link), einde externe link..

Als u een Oekraïense vluchteling aanneemt, meldt u dat zo snel mogelijk bij UWV. Dit doet u met het formulier Begin externe link: Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne(Externe link), einde externe link.. Vanaf 15 april 2022 moet u ditminimaal 2 werkdagen voor het begin van het werk melden. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.

Vanaf 1 april 2022 moet u minimaal 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag voor een werkvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, geldt als een melding.

Er geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Tot die datum kunt u een melding doen bij UWV van het dienstverband met een vluchteling vanaf 4 maart 2022. De voorwaarde dat 2 werkdagen van tevoren moet worden gemeld, geldt dan niet.

Als u geen melding doet, kunt u een boete krijgen.

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert ze. De gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de arbeidswetten houden.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070