Gemeentegrond huren of kopen

U kunt een aanvraag indienen om huurder of eigenaar te worden van gemeentegrond. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden. Dat zorgt ervoor dat de openbare ruimte zijn kwaliteit behoudt.

Voorwaarden voor het stukje gemeentegrond:

 • De grond moet direct grenzen aan uw eigen bezit. Bent u huurder, dan kan de eigenaar deze aanvraag indienen.
 • De grond mag niet groter zijn dan 30 vierkante meter, dus bijvoorbeeld maximaal 5 meter bij 6 meter.
 • De grond die u wilt huren of kopen moet van de gemeente Den Haag zijn. Uitsluitsel hierover krijgt u via het Begin externe link: kadaster(Externe link), einde externe link..
 • De grond die u wilt huren of kopen, mag niet bebouwd worden.
 • Het stukje grond ligt niet in een beschermd natuurgebied, zoals:
  • Westduinpark en Wapendal
  • Meijendel en Berkheide
  • Solleveld en Kapittelduinen

Kijk voor al deze gebieden op de Begin externe link: website van het ministerie van Economische Zaken(Externe link), einde externe link..

De gemeente hanteert criteria waarop uw aanvraag wordt getoetst:

 • Er mogen geen kabels en leidingen, rioolbuizen in de grond zitten en/of lantaarnpalen op de grond staan. Ook rusten er geen rechten van derden op de grond. Bijvoorbeeld dat buren een pad nodig hebben om hun woning of tuin te bereiken.
 • De grond heeft geen openbare functie, bijvoorbeeld als speelplek, voetpad, weg, in- of uitrit en dient ook niet als groenstrook tussen deze functies.
 • Onderhoud van de buitenruimte moet mogelijk blijven.
 • De buitenruimte wordt niet rommelig of versnipperd.

De gemeente heeft de volgende gegevens nodig om uw aanvraag te toetsen:

 • naam en adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • kadastrale kaart van de huidige situatie, zie Begin externe link: www.kadaster.nl(Externe link), einde externe link.
 • een scan of foto van de kadastrale kaart met het stuk grond dat u zou willen huren of kopen
 • de oppervlakte van het stuk grond in vierkante meters
 • een toelichting waarvoor u het stuk grond wilt gebruiken (bijvoorbeeld uitbreiding tuin)
 • foto’s van de huidige situatie
 • uw voorkeur voor huren of kopen van de grond

Na ontvangst van uw aanvraag:

 • kijkt de gemeente of uw aanvraag volledig is
 • toetst de gemeente uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden en richtlijnen
 • laat de gemeente u weten of u de grond kunt huren of kopen

 • Het indienen van een aanvraag is gratis.
 • Bij huren van de grond wordt de huur 1 keer per jaar in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Bij kopen van de grond (al dan niet in erfpacht) betaalt u de volgende kosten:
  • de normgrondprijs (per m2) voor snippergroen, zoals vastgelegd in de Grondprijzenbrief. Deze brief wordt in principe jaarlijks vastgesteld. Bekijk de Begin externe link: Grondprijzenbrief 2019 (RIS302034)(Externe link), einde externe link.. (Deze prijzen gelden ook voor 2020). De prijzen in de Grondprijzenbrief zijn gebaseerd op uitgifte in eeuwigdurende erfpacht. Bij uitgifte in eigendom geldt een toeslag van 1,375%. De totale grondprijs heeft een minimale waarde van € 5.000 exclusief belastingen. De gemeente hanteert dit bedrag om de kosten voor een eventueel bodemonderzoek, het opstellen van een uitgiftecontract en het maken van een uitgiftetekening te dekken.
  • overige kosten, zoals (overdrachts-)belasting, perceelvorming, notaris- en kadasterkosten.

Houdt u er rekening mee dat het in bezit krijgen van een stuk grond gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld uw Begin link: aanslag onroerendezaakbelasting, einde link. (OZB).

De beoordeling van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken.

U kunt de aanvraag indienen via het webformulier Aanvraag huren of kopen gemeentegrond.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070