Af en toe (incidenteel) standplaats of seizoensstandplaats op de openbare weg aanvragen

Bent u ondernemer en wilt u af en toe (incidenteel) een standplaats of een seizoensstandplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Een af en toe (incidentele) standplaats geldt voor maximaal 3 aaneengesloten vastgestelde dagen, zonder regelmaat. Een vergunning hiervoor kunt u het hele jaar aanvragen.
 • Een seizoensstandplaats geldt alleen voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen. Het is een standplaats waar vergunninghouders op aangewezen vaste locaties handelen. Een vergunning hiervoor kunt elk jaar aanvragen van 1 augustus tot en met 31 oktober.

Vraag de juiste vergunning aan

 • De standplaatsvergunning geldt voor straathandel, maar niet voor markten. Lees meer over marktstandplaatsen.
 • Wanneer u een vaste, plaats- en perceelgebonden kiosk wilt innemen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U hoeft dan geen standplaatsvergunning aan te vragen.
 • Wilt u structureel een standplaats innemen, op afgesproken tijden? Vraag dan geen incidentele of seizoensstandplaatsvergunning aan, maar een vergunning ambulante standplaats.

 • Een recente (nieuwe) foto (of ontwerp) van de verkoopwagen
 • Situatieschets. Bijvoorbeeld een tekening op schaal met de ligging en afmetingen van de verkoopwagen. Op de schets staan obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen) aangegeven, als die er zijn.

 • Een vergunning is persoonlijk en kan niet door anderen gebruikt worden.
 • U moet een huurovereenkomst hebben met de eigenaar van de grond en huur betalen.
 • De gemeente kijkt of een af en toe (incidentele) aanvraag of seizoensvergunningaanvraag voldoet aan de Verordening straathandel Den Haag 2017(Externe link). Zij beoordeelt of de standplaats de kwaliteit van de openbare ruimte verandert.
 • Bij een af en toe (incidentele) standplaats is geen stroomaansluiting aanwezig.
 • Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u een foto / ontwerp en een situatieschets met de aanvraag meestuurt.
 • Als er meer dan 1 aanvraag voor dezelfde locatie is, wordt geloot wie de standplaats krijgt toegewezen. Doe alleen een aanvraag als u echt gebruik wilt maken van de standplaats.
Bij een vergunning voor 5 jaar is soms maatwerk nodig. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden of een herinrichting. Dan zoekt de gemeente naar een nieuwe plek voor de standplaats.

De aanvraag van een standplaatsvergunning kost € 32,90 in 2023. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.
Als u de vergunning krijgt, betaalt u ook huur voor het gebruik van de grond van de standplaats. Hiervoor wordt een grondhuurovereenkomst gemaakt.

De behandelingstermijn van uw aanvraag gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Ventvergunning niet nodig

Wilt u goederen huis-aan-huis/deur-aan-deur verkopen of zonder vaste plaats op straat (venten)? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070