Actieplan Kust

Het strand en de boulevard in Scheveningen en Kijkduin zijn in de zomer geliefde plekken voor veel inwoners en bezoekers.

Iedere zomer genieten bezoekers en bewoners van het strand en de zee. Dit komt onder meer door de structurele inzet voor bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en inzet op gastvrijheid.

De gemeente zet zich samen met partners, bewoners en ondernemers in voor Actieplan Kust. Zij gaat door met acties en maatregelen die de afgelopen jaren goed werkten. Ook kijkt zij naar wat nog beter of anders kan in de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin. Want de kust moet een fijne, veilige en bereikbare plek zijn voor bewoners en ondernemers. En een gastvrije plek voor bezoekers.

Maatregelen

In het Actieplan staan veel Begin link: maatregelen om de overlast te voorkomen en aan te pakken, einde link. . Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen voor verkeer, parkeren, geluidsoverlast, deelmobiliteit, afval, wildkamperen en zwemveiligheid.

Druktescenario’s

Om bij drukte sneller te kunnen ingrijpen, werkt de gemeente met druktescenario’s. Dat betekent: hoe drukker het wordt, hoe meer maatregelen er zijn. Denk aan het inzetten van verkeersregelaars, extra politie en handhavers. Of aan het afsluiten van sommige straten.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het actieplan? Stuur dan een e-mail naar Begin link: actieplankust@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070