Algemene inkoopvoorwaarden

Als ondernemer of leverancier krijgt u te maken met Algemene Inkoopvoorwaarden als u zaken doet met de gemeente. Om u als ondernemer of leverancier beter van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente met verschillende inkoopvoorwaarden.

Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering, dienst of werk gelden verschillende voorwaarden. Op deze pagina vindt u stap voor stap welke voorwaarden van toepassing zijn.

Stap 1: Welk soort opdracht

Eerst stelt u vast om welk soort opdracht het gaat: een levering, dienst, werken in de openbare ruimte of ingenieursdienst.

Werken in de openbare ruimte

Onder werken in de openbare ruimte wordt verstaan: alle bouwkundige en civieltechnische werken. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouw van een theater of de aanleg van een brug of weg. Den Haag gaat hierbij uit van de ‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’ (UAV 2012).

Ingenieursdiensten

Onder ingenieursdiensten wordt verstaan: contracten met adviseurs en ingenieursbureaus in de grond- weg- en waterbouw-sector en de bouw (denk aan architectenbureaus). De gemeente past hierbij de ‘Algemene voorwaarden opdrachtgever-adviseur Gemeente Den Haag 2013’ toe.

Levering of dienst

Onder een levering wordt verstaan: u verkoopt, verhuurt, leaset materiële producten. Denk bijvoorbeeld aan: kantoorartikelen, liften, dienstfietsen. Het gaat niet om bouwkundige werken.
Onder dienstverlening wordt verstaan: u verhuurt zich aan de gemeente als interim manager, projectleider, uitzendkracht, onderzoeker of adviseur.

Stap 2: Levering of dienst

Heeft u vastgesteld dat uw opdracht een levering of dienst is? Stel uzelf dan deze vervolgvragen:

Is het een ICT-levering of dienst?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij Informatie en Communicatietechnologie (GIBIT) vastgesteld. De gemeente heeft de GIBIT opgenomen in het inkoopbeleid en gebruikt deze voorwaarden voor de inkoop van producten en/of diensten en dienstverlening voor ICT.

Is uw levering of dienst, niet zijnde ICT, tot € 221.000?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld. De gemeente heeft het Haags Model opgenomen in het inkoopbeleid voor leveringen en diensten.

Is uw levering, niet zijnde ICT, vanaf € 221.000?

Den Haag is aangesloten bij de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018).

Is uw dienst, niet zijnde ICT, vanaf € 221.000?

Den Haag is aangesloten bij de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018).

De Algemene inkoopvoorwaarden en bijbehorende bestuurlijke stukken, vindt u op de pagina Begin externe link: Vervanging en intrekking Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Den Haag (RIS300839)(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070