Aanbestedingen

Alle inkopen die de gemeente doet zijn eigenlijk aanbestedingen. Zelfs inkopen van een paar euro. De gemeente kan uit verschillende manieren kiezen om een opdracht aan te besteden. Hierbij moet zij zich wel houden aan aanbestedingsregels en inkoopbeleid. Wilt u als ondernemer aan een aanbesteding meedoen? Bekijk dan de vormen van aanbesteding en de lopende aanbestedingen.

Europese of nationale aanbestedingen

Dit zijn de opdrachten die de gemeente moet publiceren. Aan de onderstaande overzichten, verwachte aanbestedingen, lopende aanbestedingen of aanbestedingen waarvan de inschrijving is gesloten, kunnen geen rechten worden ontleend en vloeien voor de gemeente geen verplichtingen voort. Naast publicatie op deze website informeert en communiceert de gemeente over deze overzichten alleen via TenderNed ( Begin externe link: www.tenderned.nl(Externe link), einde externe link. ), het online marktplein voor aanbestedingen. Is in het overzicht nog geen link naar TenderNed vermeld, dan is nog geen publieke informatie voor ondernemers beschikbaar.

Lopende aanbesteding Sluitingsdatum aanmelding/inschrijving Type aanbesteding
Begin externe link: Planuitwerkingsfase Bereikbaarheid CID-Binckhorst(Externe link), einde externe link. 04-03-2024 Dienst
Begin externe link: Levering plantmateriaal 2024-2028(Externe link), einde externe link. 07-03-2024 Levering
Begin externe link: Milieuproducten IbDH(Externe link), einde externe link. 08-03-2024 Dienst
Begin externe link: Verduurzaming en renovatie dak Stadhuis gemeente Den Haag(Externe link), einde externe link. 15-03-2024 Werk
Begin externe link: Raamovereenkomst openen en sluiten graven Gemeenteljjke Begraafplaatsen Den Haag(Externe link), einde externe link. 26-03-2024 Dienst
Begin externe link: Inzet juristen(Externe link), einde externe link. 02-04-2024 Dienst
Begin externe link: Re-integratie en activeringstrajecten Doorlopende Leerlijn(Externe link), einde externe link. 08-04-2024 Dienst
Begin externe link: Re-integratie en activeringstrajecten Voorbehouden Opdracht(Externe link), einde externe link. 08-04-2024 Dienst
Begin externe link: Re-integratie en activeringstrajecten Specifieke Doelgroepen(Externe link), einde externe link. 06-05-2024 Dienst
Begin externe link: Re-integratietrajecten Werk fit(Externe link), einde externe link. 06-05-2024 Dienst
Begin externe link: Activeringstrajecten Maatschappelijk fit(Externe link), einde externe link. 06-05-2024 Dienst
Begin externe link: Levering, implementatie, doorontwikkeling en onderhoud van een Netwerk Management Systeem (NMS)(Externe link), einde externe link. 17-05-2024 Dienst

Marktconsultatie

Een marktconsultatie is een oproep aan ondernemers om hun visie te geven op een specifiek inkoopvraagstuk. Een marktconsultatie is de handigste manier om voordat een aanbesteding start, de mogelijkheden en verwachtingen aan de opdrachtgevers bekend te maken.

Lopende marktconsultaties

Marktconsultatie Sluitingsdatum Type aanbesteding
Begin externe link: Dienst Sociaal Incassobureau(Externe link), einde externe link. 07-03-2024 Dienst

Toekomstige aanbestedingen

Nieuwe projecten

Bekijk de lijst met verwachte aanbestedingen.

Verwachte aanbesteding Type aanbesteding
Kantoorartikelen Levering
Afvalinzameling & verwerking Dienst
Voertuigvolgsysteem Wagenpark Gemeente Den Haag Dienst
Verf t.b.v. Stadsbanken Levering
Inrichten opvanglocaties Dienst
Technisch en sociaal beheer t.b.v. opvanglocaties Dienst
Veldwerk (doorsnedetellingen) Dienst
Werkplek hardware Levering
Levering hondenpoepzuigers Levering
Kinderboeken voor de voedselbank Levering
Verkeersregelaars en verkeersmaatregelen Dienst
BOEI herinspecties Dienst
Herinrichting Laan van Mensenrechten Werk
Raamovereenkomst PV-panelen Levering
Medische Middelen Dienst
Levering (biologische) bloembollen Levering
Oostbroek West fase 2 rioolvervanging Werk
Bohemen Midden rioolvervanging Werk

Verwachte aanbestedingen Type aanbesteding
Fotografie Dienst
WebGis 3.0 Dienst
Panoramafoto’s, straat-lidar en viewer Dienst
Vervanging kade Groenewegje Werk
Uitzendkrachten Dienst
Renovatie Boekhorstbrug Werk
Mobiliteitsadviezen Dienst
Ambulances Levering
Elektrische Veegzuigmachine Levering
Integrale ontwerpopdracht Eschermuseum Werk
Levering en reparatie kleine groenmachines en handgereedschappen Levering
Verhuisdiensten Dienst
Levering Bebording Levering
Raamovereenkomst inzet boomverzorgers en grondmedewerkers Dienst
Raamovereenkomst inzet groenpersoneel Dienst
Planm.e.r. Milieuprogramma Dienst
Fietsen Handhaving Levering
Sleep- en Bergingsdiensten Dienst
Groepsvervoer naar WIO werklocaties Dienst

Verwachte aanbestedingen Type aanbesteding
Vervanging Uilebomen/Boomsluiterskade Werk
Schoonmaakdiensten Dienst
Portofoons Levering
Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Dienst
Leyenburg Noord rioolvervanging Werk

Verwachte aanbestedingen Type aanbesteding
Reinigen Grafmonumenten Dienst

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070