Meer groen in de stad

Parken, bossen en duinen maken Den Haag mooi en fijn om in te leven. Dat geldt ook voor het groen in de straten, op pleintjes en langs wegen. De gemeente versterkt de natuur in de stad en maakt de stad groener.

Groen in de stad wordt steeds belangrijker. Het klimaat verandert: het wordt steeds warmer. En soms valt er in korte tijd veel regen. Bomen zorgen voor schaduw en daardoor voor verkoeling. En groen zorgt ervoor dat regenwater de grond in kan trekken. Ook wordt het drukker in de stad. Den Haag krijgt meer inwoners en er komen meer bezoekers naar onze stad. Daarom zijn er mooie parken, bossen en duinen nodig waar mensen kunnen wandelen en sporten. Het groen in de straten zorgt ervoor dat de stad prettig blijft om in te leven.

De gemeente heeft verschillende plannen om het groen in de stad te versterken en uit te breiden. De basis voor deze plannen is de Begin externe link: Agenda Groen(Externe link), einde externe link.. Dit is de visie van de gemeente op het groen in de stad.

Plannen voor meer groen

In de afgelopen jaren (2019 tot en met 2022) is er € 2,5 miljoen extra bij gekomen om stenige plekken in de stad groener te maken. De gemeente maakt nu plannen om buurten waar weinig groen is verder te vergroenen in de komende jaren. Voor Transvaal ligt het plan al klaar: de Begin externe link: Studie vergroening in Transvaal (RIS 10589, bijlage)(Externe link), einde externe link.. En er volgen nog veel andere buurten, zoals Laak en de Rivierenbuurt. Ook staat er in het Begin link: beleidsplan voor bomen, einde link. dat er meer bomen worden geplant. En de gemeente deelt bomen uit aan bewoners.

Stadsnatuur versterken

De gemeente versterkt de stadsnatuur door groene verbindingen te maken tussen de bossen, parken en duinen. Die verbindingen heten ecozones. Dieren kunnen zich zo beter verplaatsen. Ook richt de gemeente het groen in de plantsoenen en parken zo natuurlijk mogelijk in. Dat is ook goed voor kleine dieren en insecten. En er komen natuurlijke oevers voor de dieren die in het water leven. Daarnaast worden bouwers van woningen gestimuleerd om bij de bouw rekening te houden met de natuur. Op de pagina Begin link: Stadsnatuur beschermen en versterken, einde link. leest u hier meer over. In het najaar van 2022 of begin 2023 komt er een nieuw beleidsplan om de parken, bossen en duinen ook voor de toekomst gezond te houden.

Wat kunt u doen?

De gemeente wil Den Haag graag groener maken. Daarbij heeft de gemeente ook de hulp nodig van bewoners, bedrijven, scholen en andere organisaties. U kunt helpen om de stad groener te maken. Bijvoorbeeld door uw eigen tuin groener te maken. Of Begin link: met buren een geveltuin aan te leggen, einde link. . Ook zijn er bewoners die samen grotere buurttuinen in hun wijk opzetten. U vindt een aantal van deze initiatieven terug op de Begin externe link: Haagse initiatievenkaart(Externe link), einde externe link..

Nationaal Park Hollandse Duinen

Den Haag maakt deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen. De hele kuststrook van Hoek van Holland tot de bollenvelden hoort bij het nationaal park. Ruim 50 partners werken hierbij samen om de natuur in dit gebied te versterken en de mogelijkheden voor recreatie te verbeteren. Kijk voor meer informatie op Begin externe link: Nationaalparkhollandseduinen.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070