Bomenbeleid

Bomen maken Den Haag mooi, gezond en prettig om in te wonen. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit in een stad. En ze geven schaduw, nemen regenwater op en maken de stad leefbaar.

In de toekomst worden bomen in de stad steeds belangrijker. Want er komen steeds meer mensen naar Den Haag om er te wonen, te werken of de stad te bezoeken. Het wordt dus drukker in de stad. Daarom moet de openbare ruimte een goede kwaliteit hebben. Met voldoende groen, mooie bomen en ruimte om te spelen, sporten en elkaar te ontmoeten. Daarnaast zorgen bomen voor schaduw in hete zomers. En ze nemen regenwater van hevige buien makkelijk op.

Het doel van het beleid voor stadsbomen is om het bladerdak van alle bomen bij elkaar 5% groter te maken. Hoe groter dit is, hoe groter de bijdrage is van bomen aan de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of leefbaarheid. Lees meer in de bestuurlijke stukken Begin externe link: (RIS307827)(Externe link), einde externe link..

Wat gaat de gemeente doen?

  • Meer bomen planten.
  • Bomen uitdelen aan bewoners en scholen. In 2021 en 2022 zijn er ongeveer 2.500 bomen uitgedeeld.
  • Zorgen dat bomen een goede plek hebben om te groeien, met voeding en ruimte voor de wortels.
  • Meer verschillende boomsoorten naast elkaar planten zodat bomen elkaar bij ziektes niet snel infecteren.
  • De bomenrijen langs lanen en wegen beter op elkaar aansluiten. Zo ontstaat er een aaneengesloten netwerk van bomen.
Boom op de Koekamp
Boom op de Koekamp

Aantal stadsbomen in Den Haag

Op dit moment staan er 121.000 stadsbomen in Den Haag. Deze bomen staan vooral langs straten, wegen en kades. Of in plantsoenen en parken. Soms moeten de bomen weg. Bijvoorbeeld omdat ze onveilig, ziek of dood zijn. Als de gemeente een boom weghaalt, komt er altijd een nieuwe boom voor terug.

Op de Begin externe link: Haagse Bomenkaart(Externe link), einde externe link. ziet u de stadsbomen en monumentale bomen. Naast deze stadsbomen zijn er duizenden andere bomen in Den Haag. Lees meer over de Begin link: typen bomen in Den Haag, einde link. .

Onderzoek en samenwerking

De gemeente vindt het belangrijk om haar kennis over bomen op peil te houden. Maar ook over de onderwerpen die ermee te maken hebben, zoals boomziekten en -plagen en klimaatverandering. Daarom werkt Den Haag samen met andere steden, universiteiten en hogescholen en bedrijven.

Kennis bundelen

Den Haag is lid van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB). Hierin zitten de 32 grote gemeenten, de universiteit van Wageningen, de hogeschool van Hall Larenstein en verschillende boomdeskundigen. De ISB doet onderzoek naar bijvoorbeeld boomziekten en -plagen. Bijvoorbeeld de essentaksterfte of de kastanjebloedingsziekte. Ook stelde de ISB richtlijnen op hoe steden kunnen omgaan met oude populieren. Daarnaast is de ISB betrokken bij het OOGstfonds. Dit fonds bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, kwekers, aannemers en universiteiten. Samen doen zij onderzoek naar ziekten en plagen, naar klimaatverandering en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Waarde van bomen in kaart brengen

De gemeente doet mee aan verschillende projecten om de waarde van een boom voor de stad te berekenen. Dat gebeurt samen met nog 4 grote steden, stichting Stadswerk en de VHG (branchevereniging voor onder andere hoveniers en boomspecialisten). Een paar voorbeelden zijn:

  • i-Tree, een Amerikaans softwareprogramma dat de opbrengsten van een boom omrekent in geld. Een boom helpt bijvoorbeeld water af te voeren, biedt schaduw en is goed voor de gezondheid. De komende jaren wordt dit programma verder uitgewerkt voor Nederland.
  • TEEB-stad, een systeem dat kijkt naar de waarde van groen voor de hele stad. Hiermee kan de gemeente beter onderbouwen waarom groen belangrijk is bij het maken van plannen voor de stad.
Bomen langs de Hofvijver
Bomen langs de Hofvijver

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070