Typen bomen in de stad

Den Haag heeft 5 typen bomen. De gemeente heeft ze ingedeeld naar de plek waar ze staan. Deze plek heeft invloed op de naam, het beheer van de boom en de regels die er gelden. Regels als het kappen of terugplanten van bomen.

De bomen in Den Haag kunt u ongeveer zo indelen:

 • stadsbomen
 • bosplantsoenbomen
 • bosbomen
 • particuliere bomen en overige gemeentebomen
 • monumentale bomen

Stadsbomen

 • In Den Haag staan ongeveer 121.000 stadsbomen.
 • Stadsbomen zijn bomen van de gemeente, die ‘los’ van elkaar staan. Ze staan langs straten, wegen en kades, in plantsoenen en parken en op sportterreinen.
 • Mensen lopen, fietsen of parkeren elke dag onder de bomen. Daarom kijkt de gemeente ieder jaar of de bomen nog veilig zijn.
 • Als een stadsboom gekapt moet worden omdat hij niet meer veilig is of vanwege werk aan de weg, vervangt de gemeente de boom altijd voor een nieuwe boom.
 • Voor de kap van stadsbomen moet de gemeente een kapvergunning aanvragen.
Stadsbomen in wijkpark Transvaal
Stadsbomen in wijkpark Transvaal

Bosplantsoenbomen

 • Naast stadsbomen zijn er ook duizenden andere bomen, die in smalle bosachtige stroken staan. Dat heet ook wel bosplantsoen.
 • In een bosplantsoen staan bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden door elkaar. De gemeente wil die mix graag houden. Soms moeten in zo’n bosstrook een paar bomen worden gekapt. De rest van de bomen krijgt dan meer groeiruimte. Dit heet dunnen.
 • Bosplantsoenbomen staan in woonwijken en vaak langs wegen en fietspaden. De gemeente controleert de bomen elk jaar op veiligheid.
 • Voor het dunnen of kappen in het bosplantsoen is een kapvergunning nodig.
 • De gemeente hoeft bij het dunnen in het bosplantsoen geen bomen terug te planten. De andere bomen hebben deze ruimte nodig om te kunnen groeien.
 • Als een boom gekapt wordt, dan moet de gemeente soms een boom terugplanten. Of dit gebeurt, hangt af van de groeiruimte die een nieuwe boom krijgt. Staan er te veel bomen in de buurt? Dan heeft het planten van een jonge boom geen zin. Deze krijgt van de andere bomen namelijk geen zonlicht om te groeien. De ‘buurbomen’ maken net als bij dunning meteen gebruik van de extra groeiruimte.

Bosbomen

 • In de Haagse bossen staan ook duizenden bomen.
 • In het bos staan bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden door elkaar heen. De gemeente wil die mix graag houden. Bij het beheer komt het dunnen van bosbomen het vaakst voor.
 • De gemeente kijkt elke 3 jaar of bosbomen nog veilig zijn. Ze doet dit bij de bomen naast de paden en de randen van het bos.
 • Voor het dunnen en kappen van dode en gevaarlijke bomen in bosgebieden is geen kapvergunning nodig.

Particuliere bomen en overige gemeentebomen

 • U vindt ook heel veel bomen op andere plekken in de stad. Zoals op schoolpleinen, begraafplaatsen, bouwterreinen, volkstuinen of particuliere tuinen. Of in bosgebieden, zoals het Haagse Bos, Zorgvliet en Ockenburg. Deze terreinen hebben een eigen eigenaar of beheerder.
 • De beheerder of eigenaar van het terrein zorgt voor het onderhoud en de veiligheid van de bomen.
 • Voor het kappen van bomen op deze terreinen en in deze tuinen gelden dezelfde regels als bij stadsbomen, bosplantsoenbomen en bosbomen.

Monumentale bomen

 • Er staan in Den Haag bijna 1.300 Begin link: monumentale bomen, einde link. . Deze zijn zowel van de gemeente als van particulieren. Deze bomen zijn bijzonder vanwege hun leeftijd, grootte of geschiedenis.
 • De gemeente beheert en onderhoudt haar eigen monumentale bomen met extra zorg en aandacht.
 • Voor het kappen van monumentale bomen is ook een vergunning nodig. Dat heet een ontheffing. Over zo’n ontheffing beslist het college van burgemeester en wethouders. Zij krijgen hierbij advies van de onafhankelijk Adviesraad Monumentale Bomen.

Haagse bomenkaart

Op de Begin externe link: Haagse Bomenkaart(Externe link), einde externe link. ziet u de stadsbomen en monumentale bomen. Ieder jaar controleert de gemeente de gegevens van bijna 40.000 bomen. Daarmee werkt ze de Bomenkaart bij. Het kan gebeuren dat de informatie soms iets verouderd is.

Tekening van stadsbomen
Tekening van particuliere bomen en overige gemeentebomen
Tekening van bosplantsoenbomen
Tekening van een monumentale boom
tekening van bosbomen

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070