Stadsnatuur beschermen en versterken

Een stad met veel verschillende planten en dieren is gezond en aantrekkelijk. Daarom wil de gemeente de Haagse natuur beschermen en versterken.

In de Begin externe link: Nota stadsnatuur (RIS305824, bijlage 1)(Externe link), einde externe link. staat hoe de gemeente de stadsnatuur beschermt de komende jaren. In de nota staan de volgende plannen:

Verbeteren ecozones

In Den Haag liggen 11 ecozones, die vindt u op deze Begin externe link: kaart(Externe link), einde externe link.. Deze groene wegen verbinden de grotere parken, landgoederen, bossen en duinen met elkaar. Via de ecozones kunnen dieren zich door de stad verplaatsen. De gemeente verbetert de ecozones door ze zo natuurlijk mogelijk in te richten. Met planten die hier vandaan komen, of door bijvoorbeeld een poel aan te leggen. Ook is het belangrijk dat er voldoende schuilplekken voor dieren zijn, zoals bosjes of dood hout.

Inrichting en beheer groen

De gemeente gaat het openbare groen, zoals parken en plantsoenen, zo natuurlijk mogelijk inrichten. Met planten, bloemen en bomen die uit de omgeving komen. Dat is goed voor insecten zoals bijen en vlinders. De gemeente wil op een natuurvriendelijke manier het gras en de bermen maaien. En er komen stadsparken en bloemenweides bij. Door bossen en parken donker te houden in de nacht (zie Begin externe link: Visie op Licht (RIS298658)(Externe link), einde externe link.), blijven ze aantrekkelijk voor vleermuizen en andere nachtdieren.

Stadsnatuur in de Laakzone
Stadsnatuur in de Laakzone

Water

In de sloten in Den Haag leven allerlei soorten vissen, kikkers, salamanders en waterplanten. De gemeente werkt aan beter beheer van natuurlijke oevers. Ook komen er meer schuilplekken in het water voor vissen en andere waterdieren. Bijvoorbeeld waterplanten of takkenbossen.

Natuurlijke oevers
Natuurlijke oevers

Natuurinclusief bouwen

Den Haag is de eerste stad in Nederland met een puntensysteem Groen en Natuurinclusief Bouwen (RIS302383). Hierdoor moeten ontwikkelaars van gebouwen zorgen voor genoeg groen op en rondom de bouwlocatie. Een ontwikkelaar kan punten krijgen door bijvoorbeeld groene muren of daken in het gebouw te maken. Of door te zorgen voor nestplekken voor vogels.

Meer over de Haagse natuur

Wilt u meer weten over de Haagse natuur? Op de website Begin externe link: hethaagsegroen.nl(Externe link), einde externe link. staan korte filmpjes. Hier ziet u hoe bijzonder de Haagse natuur is en hoe de gemeente die natuur beschermt. Er staan ook tips over wat u zelf kunt doen. In de Begin externe link: blog(Externe link), einde externe link. van stadsecoloog Martin van den Hoorn leest u over het groen in Den Haag en de Haagse stadsnatuur. Hoe houden we het groen, hoe krijgen we het groener en wat kunt u zelf doen?

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070