Nieuwsbericht

Bezuidenhout-West: aan de slag met de wijkagenda

Gepubliceerd: 16 maart 2023Laatste wijziging: 22 maart 2023

Bezuidenhout-West heeft als 2e wijk in stadsdeel Haagse Hout een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk. De agenda is gemaakt door inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en gemeente. Zij voeren de wijkagenda de komende 4 jaar samen uit.

De 3 belangrijkste aandachtspunten voor de komende 4 jaar zijn:

  • het wijkcentrum is voor iedereen het bruisende hart van de wijk,
  • veilige en schoone wijk,
  • gelijke toekomstkansen voor alle kinderen.

Bezuidenhout-West is een kleine wijk met ongeveer 4500 inwoners. De bewoners zijn trots op het karakter van de wijk en willen dit graag zo houden.

In de vragenlijst en tijdens bewonersbijeenkomsten gaven bewoners aan dat veel woningen verouderd zijn. De bewoners lieten ook weten dat niet iedereen weet waar je naartoe kan als je hulp nodig hebt. En als je zelf geen oplossing weet. Ook vinden bewoners dat de gemeente meer mag doen voor de jeugd.

Wethouder Saskia Bruines bij een bijeenkomst over de wijkagenda
Wethouder Saskia Bruines bij een bijeenkomst over de wijkagenda

Wijkagenda: voor iedere wijk een plan

Iedere wijk in Den Haag krijgt een eigen wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste verbeterpunten voor de komende 4 jaar. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente bepalen samen de belangrijkste verbeteringen en acties en voeren deze acties samen uit. De wijkagenda is in 2019 als proef in 6 wijken begonnen.