Geboorte en adoptie

 • Aangifte van geboorte

  Als u een baby heeft gekregen moet u aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

 • Geboorteakte aanvragen

  Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van uw geboorte en de inschrijving van uw geboorte bij de burgerlijke stand.

 • Achternaam kind kiezen

  Ouders mogen kiezen of hun eerste kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. U kunt uw keuze bij de gemeente in een akte van naamskeuze vastleggen.

 • Erkenning kind vóór de geboorte

  Voor de geboorte van het kind kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’.

 • Erkenning kind na de geboorte

  Na de geboorte van het kind kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het geboren kind erkennen. Dit kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind.

 • Adoptie-uitspraak inschrijven (binnenland)

  Als u een kind in Nederland heeft geadopteerd, schrijft u het in bij de gemeente. Het adoptiekind wordt dan opgenomen in de basisregistratie personen.

 • Geadopteerde kinderen afkomstig uit het buitenland inschrijven

  Heeft u een kind in het buitenland geadopteerd en gaat het kind in Den Haag wonen? Dan moet u het kind inschrijven in de Basisregistratie Personen.

 • Ontkenning van het vaderschap

  Een moeder kan ontkennen dat haar inmiddels overleden echtgenoot de vader van haar kind is.