Ontheffing milieuzone voor diesel personen- en bestelauto’s Den Haag 2022 aanvragen

Aanvraagformulier ontheffing milieuzone voor diesel personen- en bestelauto’s 2022

Op grond van Verkeersbesluit milieuzone dieselpersonen- bestelauto’s instellen geslotenverklaring uitgezonderd ontheffing houders, gepubliceerd op 26 februari 2021 in de Staatscourant NR. 2021, 10331, met (zone)bord C22a.

Dienst Stadsbeheer | Handhavingsorganisatie | Vergunningen en Handhaving

Gegevens aanvrager

Doet u een aanvraag voor hardheidsclausule?

Doet u voor een bedrijf een aanvraag voor hardheidsclausule?

Locatie

Plaats activiteit: GEMEENTE DEN HAAG

Gegevens voertuig(en)

Type ontheffing

* Heeft u een dieselpersonen- of bestelauto die niet in de milieuzone mag? En heeft u een emissieloos voertuig aangeschaft en wacht u op de levering daarvan? Dan kunt u in afwachting van de levering een ontheffing krijgen voor uw huidige voertuig voor de duur van de levertijd, met een maximum van twaalf maanden.

** Heeft u een dieselpersonen- of bestelauto die aangepast is voor € 500 of meer dan kunt u een ontheffing krijgen. De aanpassing is gedaan vanwege de handicap van de voertuighouder, een gezinslid of een persoon voor wie de voertuighouder mantelzorger is. Deze ontheffing is maximaal drie jaar geldig.

*** Mogelijk kunt u een ontheffing krijgen op basis van de hardheidsclausule. Deze is bedoeld voor gevallen die niet onder één van de andere bepalingen vallen, maar waarbij het onredelijk zou zijn als er toch geen ontheffing wordt verleend. Dit hangt af van de specifieke persoonlijke omstandigheden van het geval, die per aanvraag zullen worden beoordeeld door een ambtelijke adviescommissie. De adviescommissie adviseert ook de geldigheidsduur van de ontheffing.