Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wilt u werken in Nederland? Of wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Lees wat u moet doen. En welke regels er gelden.

Als u wilt werken in Nederland, moet u zich eerst inschrijven bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. In Den Haag gebeurt dit op afspraak in het stadhuis (Spui 70, Den Haag). Lees meer op de pagina Inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners.

Na de inschrijving komt u in de Basisregistratie Personen (BRP). En krijgt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig om aan het werk te kunnen. Vanaf 1 april 2022 heeft u geen werkvergunning meer nodig.

також див: Робота для біженців з Україн

Informatie voor vluchtelingen

 • Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die volgens de wet in Nederland verblijven volgens de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De vrijstelling geldt dus ook voor werknemers die tussen 4 maart en 1 april aan het werk zijn gegaan. Dit betekent dat de werkgever geen werkvergunning meer hoeft aan te vragen om een Oekraïense werkzoekende in dienst te mogen nemen.

  De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

  Let op: als u gaat werken vervalt het leefgeld voor u en uw gezin.

 • Om te kunnen werken heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. En een document waaruit uw verblijfsstatus blijkt. Het BSN krijgt u meteen mee als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Het kost tijd om het document van de IND te krijgen. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022. Tijdens de overgangsperiode hoeven inwoners van Oekraïne geen werkvergunning te hebben.

 • Werknemers hebben in Nederland onder meer recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

  De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Krijgt u te weinig betaald of moet u gevaarlijk werk doen? Dan kunt u bellen met de Arbeidsinspectie. Het telefoonnummer is 0800 - 51 51 (gratis).

 • Werkt u in Nederland? Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en premie betalen. U kunt dan ook zorgtoeslag aanvragen. Werkt u niet? Dan geldt de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV).
 • U mag vrijwilligerswerk doen als u onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt. U heeft geen werkvergunning nodig. De organisatie waar u werkt moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Lees meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen (Werk.nl).

  Voor vrijwilligerswerk gelden andere regels. Lees de regels op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Nee. Als u betaald werk gaat doen, hebben u en uw gezinsleden geen recht meer op leefgeld. U moet de gemeente laten weten dat u betaald werk gaat doen. U kunt dit telefonisch doorgeven via (070) 353 80 24.

  Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

  Als u een wijziging niet doorgeeft, ontvangt u onrechtmatig leefgeld. Dit kan leiden tot een terugvordering van het te veel ontvangen leefgeld.

  Lees meer over Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen.

 • Kosten van (openbaar) vervoer moet u zelf betalen. Soms kan uw werkgever de reiskosten vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Bij de meeste werkgevers worden reiskosten vergoed door declaraties of tot het maximum belastingvrije tarief.
  • Bel naar de Oekraïne-lijn: telefoonnummer 070-3538024.
  • De medewerker van de Oekraïne-lijn spreekt uw taal of gebruikt tolk-hulpmiddelen om u goed te woord te kunnen staan.
  • De medewerker geeft uw vraag en uw gegevens door aan de consulent werk. De consulent werk neemt binnen 48 uur contact met u op.
  • De consulent werk nodigt u uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u informatie over de soorten werk en de beroepen waarin veel werk te vinden is. En u kunt zich inschrijven als werkzoekende.

Informatie voor werkgevers

 • U kunt een vluchteling alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor een werkvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming.
 • Als u een Oekraïense vluchteling aanneemt, meldt u dat zo snel mogelijk bij UWV. Dit doet u met het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne. Vanaf 15 april 2022 moet u ditminimaal 2 werkdagen voor het begin van het werk melden. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.
 • Vanaf 1 april 2022 moet u minimaal 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag voor een werkvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, geldt als een melding.

  Er geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Tot die datum kunt u een melding doen bij UWV van het dienstverband met een vluchteling vanaf 4 maart 2022. De voorwaarde dat 2 werkdagen van tevoren moet worden gemeld, geldt dan niet.

  Als u geen melding doet, kunt u een boete krijgen.

  UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert ze. De gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de arbeidswetten houden.

 • U kunt zich melden bij de Helpdesk van Den Haag Werkt via e-mail: denhaagwerkt@denhaag.nl.

  Lees meer informatie over werken in Nederland op:

  Kijk voor overige vragen op:

Zie ook: Oekraïne

Gepubliceerd: 1 maart 2023Laatste wijziging: 11 mei 2023