Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wilt u werken in Nederland? Of wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Lees wat u moet doen. En welke regels er gelden.

Als u wilt werken in Nederland, moet u zich eerst inschrijven bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. In Den Haag gebeurt dit op afspraak in het stadhuis (Spui 70, Den Haag). Lees meer op de pagina Inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners.

Na de inschrijving komt u in de Basisregistratie Personen (BRP). En krijgt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig om aan het werk te kunnen. Vanaf 1 april 2022 heeft u geen werkvergunning meer nodig.

Vanaf 31 oktober moet u kunnen bewijzen dat u onder de richtlijn voor Tijdelijke Bescherming valt. U maakt hiervoor een afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

також див: Робота для біженців з Україн

Informatie voor vluchtelingen

 • Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die volgens de wet in Nederland verblijven volgens de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De vrijstelling geldt dus ook voor werknemers die tussen 4 maart en 1 april aan het werk zijn gegaan. Dit betekent dat de werkgever geen werkvergunning meer hoeft aan te vragen om een Oekraïense werkzoekende in dienst te mogen nemen.

  De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

 • Om te kunnen werken heeft u een arbeidscontract met een werkgever nodig. De werkgever moet u aanmelden bij UWV.

  U heeft ook een burgerservicenummer (BSN) nodig. Het BSN krijgt u meteen mee als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

  U heeft een bewijs van verblijf nodig waarmee u laat zien dat u in Nederland mag zijn onder de richtlijn voor tijdelijke bescherming. U krijgt een sticker of pasje als bewijs van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

  Tot 31 oktober 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

 • Werknemers hebben in Nederland onder meer recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

  De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Krijgt u te weinig betaald of moet u gevaarlijk werk doen? Dan kunt u bellen met de Arbeidsinspectie. Het telefoonnummer is 0800 - 51 51 (gratis).

 • Werkt u in Nederland? Dan moet u tot 1 juli een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en premie betalen. U kunt dan ook zorgtoeslag aanvragen. Werkt u niet? Dan geldt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) per 1 juli.

  Vanaf 1 augustus hoeft u geen Nederlandse zorgverzekering meer af te sluiten als u gaat werken. U kunt dan ook geen zorgtoeslag meer aanvragen. U wordt ook verzekerd via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zorgverzekeraars beëindigen de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief. Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.

 • U mag vrijwilligerswerk doen als u onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt. U heeft geen werkvergunning nodig. De organisatie waar u werkt moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Lees meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen (Werk.nl).

  U mag ook stagelopen. Als u stageloopt en minimaal het minimumloon betaald krijgt, dan moet u een basisverzekering afsluiten.

  Voor vrijwilligerswerk gelden andere regels. Lees de regels op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Als u betaald werk gaat doen, heeft u geen recht meer op leefgeld. U moet de gemeente laten weten dat u betaald werk gaat doen. Dit kan door te bellen naar de Oekraïne-telefoonlijn: (070) 353 80 24.

  Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen.

  Als u een wijziging niet doorgeeft, ontvangt u onrechtmatig leefgeld. Dit kan leiden tot een terugvordering van het te veel ontvangen leefgeld.

  Lees meer over Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen.

 • Heeft u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Denk hierbij aan huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Of u ook in aanmerking komt voor toeslagen hangt af van uw persoonlijke situatie en inkomen. Als u gaat werken kan dit van invloed zijn op uw toeslagen.

  Lees meer op de pagina Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen.

  Lee meer informatie over toeslagen op de website van de Belastingdienst. Bereken hoeveel toeslag u kunt krijgen via de pagina Proefberekening toeslagen 2021 en 2022.

 • Kosten van (openbaar) vervoer moet u zelf betalen. Soms kan uw werkgever de reiskosten vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Bij de meeste werkgevers worden reiskosten vergoed door declaraties of tot het maximum belastingvrije tarief.

Informatie voor werkgevers

 • U kunt een vluchteling alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor een werkvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming.

  Naast de arbeidsovereenkomst, heeft de vluchteling een BSN en per 31 oktober ook een bewijs van verblijf onder de richtlijn tijdelijke bescherming nodig. Lees meer op: Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf of op Ukraine: Appointment to collect proof of residency.

  Tot 31 oktober 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

 • Als u een Oekraïense vluchteling aanneemt, meldt u dat zo snel mogelijk bij UWV. Dit doet u met het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne. Vanaf 15 april 2022 moet u ditminimaal 2 werkdagen voor het begin van het werk melden. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.
 • Vanaf 1 april 2022 moet u minimaal 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag voor een werkvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, geldt als een melding.

  Er geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Tot die datum kunt u een melding doen bij UWV van het dienstverband met een vluchteling vanaf 4 maart 2022. De voorwaarde dat 2 werkdagen van tevoren moet worden gemeld, geldt dan niet.

  Als u geen melding doet, kunt u een boete krijgen.

  UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert ze. De gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de arbeidswetten houden.

 • U kunt zich melden bij de Helpdesk van Den Haag Werkt via e-mail: denhaagwerkt@denhaag.nl.

  Lees meer informatie over werken in Nederland op:

  Kijk voor overige vragen op:

Zie ook: Oekraïne

Gepubliceerd: 4 juli 2022Laatste wijziging: 2 september 2022