Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunt betalen. Lees hier of u recht heeft op leefgeld en hoe u dit aanvraagt.

(De vertaling is geautomatiseerd. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in vertaalde tekst door het gebruik van vertaalsoftware.)

Vragen over de leefgeldregeling

  • U bent gevlucht uit Oekraïne.  
  • U verblijft op dit moment in Den Haag bij een gastgezin, heeft een eigen woon- en slaapplek, of in een locatie van de gemeente voor langdurige opvang. 
  • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Lees meer over inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners. Als dit door lange wachttijden niet mogelijk is, kunt u voordat u zich inschrijft al leefgeld aanvragen.  
  • U heeft een identiteitsbewijs.
  • Verblijft u in de eerste opvang van de gemeente? Dan kunt u in principe nog geen leefgeld aanvragen. Dat is pas mogelijk als u bent verhuisd naar een locatie voor langdurige opvang. Tot die tijd ontvangt u in uw opvanglocatie eten, drinken en verzorgingsartikelen.

  Minderjarige vluchtelingen Minderjarige vluchtelingen (jonger dan 18 jaar) die zonder ouder(s) zijn gevlucht hebben per 1 augustus 2022 recht op leefgeld. Voorwaarde is dat u aangemeld moet zijn bij stichting Nidos. Dit doet de gemeente voor u maar u kunt zich ook zelf aanmelden via 088 - 501 18 85 of oekraine@nidos.nl. Deze landelijke organisatie vraagt voogdij aan bij de rechtbank en zorgt voor praktische zaken en een veilige woonplek als u deze niet heeft. In afwachting van de voogdijmaatregel verstrekt de gemeente leefgeld aan u. Na de toekenning van de voogdij aan stichting Nidos begeleiden zij u. En vanaf dat moment verstrekt stichting Nidos leefgeld aan u. Dit gebeurt dan niet meer door de gemeente (vanaf de 1e van de volgende maand). Lees meer informatie op de website van stichting Nidos.

 • Als u betaald werk gaat doen, heeft u geen recht meer op leefgeld. U moet de gemeente laten weten dat u betaald werk gaat doen. Dit kan door te bellen naar de Oekraïne-telefoonlijn: (070) 353 80 24. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen.

  Als u een wijziging niet doorgeeft, ontvangt u onrechtmatig leefgeld. Dit kan leiden tot een terugvordering van het teveel ontvangen leefgeld.

 • U kunt een aanvraag voor leefgeld doen in het Stadhuis, Spui 70 in Den Haag. Als u bij een gemeentelijke opvang of acute opvang verblijft kan een jeugdhulpverlener of casemanager u helpen bij de aanvraag. Voor de aanvraag leefgeld heeft u de volgende documenten nodig:

  • BRP registratie (BSN)

  • Geldige legitimatie

  Woont u bij een gastgezin? Dan kan het gastgezin kan een aanvraag voor het leefgeld voor u doen. Het gastgezin krijgt ook het leefgeld in beheer voor u. Voorwaarde hiervoor is wel dat stichting Nidos een veiligheidscontrole heeft uitgevoerd om te beoordelen of u op een veilige plek verblijft.

  Wanneer dit besluit negatief is zoekt de gemeente een passende opvangplek voor u. Wanneer dit besluit positief is kan het gastgezin een leefgeldaanvraag voor u doen. De mail met het positieve besluit dient dan als bewijs voor het aanvragen van het leefgeld. Voor de aanvraag leefgeld zijn de volgende documenten nodig:

  • BRP registratie van de alleenstaande minderjarige vluchteling (BSN)

  • Geldige legitimatie van de alleenstaande minderjarige vluchteling en het gastgezin

  • Mail met positief besluit van stichting Nidos (in het geval bij verblijf bij een gastgezin)

  Meer informatie, kijk op de website van stichting Nidos.

 • 1 - Ik ben ingeschreven bij de gemeente

  Als u bent ingeschreven in Den Haag kunt u leefgeld aanvragen op het Stadhuis, Spui 70 in Den Haag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem voor uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • uw bewijs van inschrijving waarop uw Burgerservicenummer (BSN) staat
  • uw identiteitsbewijs
  • bankpas van uw Nederlandse bankrekening (als u die heeft).

  2. Ik ben nog niet ingeschreven bij de gemeente

  Leefgeld aanvragen is mogelijk zodra u bent ingeschreven als inwoner van Den Haag of hier een afspraak voor heeft gemaakt.

  • Maak een afspraak voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) via de Oekraïne-telefoonlijn: (070) 353 80 24. Lees welke documenten u moet meenemen naar de afspraak voor het inschrijven bij de gemeente. 
  • Tijdens het telefoongesprek kunt u aangeven dat u ook leefgeld wilt. De medewerker van de gemeente maakt dan direct een afspraak met u voor het indienen van de aanvraag.
  • Neem naar uw afspraak voor het aanvragen van leefgeld de volgende documenten mee:

   • uw bewijs van inschrijving (als u al bent ingeschreven)
   • uw identiteitsbewijs
   • bankpas van uw Nederlandse bankrekening (als u die heeft).
  • De afspraken zijn in het Stadhuis, Spui 70 in Den Haag
 • Het is belangrijk dat u wordt ingeschreven als inwoner van Den Haag. Heeft u dit nog niet gedaan? Maak dan een afspraak via de Oekraïne-telefoonlijn: (070) 353 80 24.  Lees hier welke voorwaarden er zijn voor het inschrijven bij de gemeente.

  Bent u al wel ingeschreven in Den Haag? Dan kunt u leefgeld aanvragen op het Stadhuis, Spui 70 in Den Haag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt gewoon langskomen.

  Neem naar uw afspraak voor het aanvragen van leefgeld de volgende documenten mee:

  • uw bewijs van inschrijving (als u al bent ingeschreven)
  • uw identiteitsbewijs
  • bankpas van uw Nederlandse bankrekening (als u die heeft).

  Totdat het leefgeld wordt uitgekeerd ontvangt u in uw opvanglocatie eten, drinken en verzorgingsartikelen.

 • U vult een aanvraag voor leefgeld samen met een medewerker van de gemeente in, tijdens een afspraak in het Stadhuis of in uw opvanglocatie. Daarna bekijkt de gemeente of u recht heeft op leefgeld. U hoort daarom niet tijdens de afspraak of u leefgeld krijgt. U krijgt hierover na ongeveer 5 dagen bericht via e-mail.

  Toekenningsmail Leefgeld

  Het saldo van uw pas is maximaal €2.000. Krijgt u een nabetaling van de gemeente?  Wilt u er dan alert op zijn dat er op uw prepaid-pas voldoende ruimte is voor deze betaling(en)? U ontvangt de nabetaling 2 weken nadat uw leefgeld is gestort.  

  Uw prepaid pinpas is slechts tijdelijk geldig en alleen te gebruiken voor leefgeld-stortingen. Daarom adviseert de gemeente om niet te wachten met het openen van een Nederlandse bankrekening. Deze heeft u ook nodig als u wilt werken in Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Dit is afhankelijk van de soort opvang waar u verblijft. Als u in de acute opvang (hotel) of gemeentelijke opvang verblijft, dan ontvangt u zoals door de landelijke overheid is besloten een vergoeding:

  • voor kleding en persoonlijke uitgaven: € 55 per maand
  • voor voeding (als u geen volledige maaltijden krijgt): € 205 per maand

  Woont u bij een gastgezin, dan heeft u recht op een extra vergoeding. Dit geld kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

  Als u betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. U meldt dit bij de gemeente via de Oekraïne telefoonlijn (070) 353 80 24. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

  Leefgeld voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen

  Leefgeld voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen
  Verblijf opvang gemeente met volledige maaltijden Verblijf opvang gemeente zonder volledige maaltijden Verblijf gastgezin
  Voeding Inbegrepen € 205 € 205
  Persoonlijke uitgaven € 55 € 55 € 55
  Woonkosten Inbegrepen Inbegrepen € 55
  Totaal € 55 € 260 € 315

  De bedragen zijn per persoon per maand

 • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw recht op leefgeld. Geef daarom wijzigingen op tijd door. Als u wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft, kan het gebeuren dat het teveel ontvangen leefgeld wordt teruggevraagd. U meldt de wijzigingen bij de gemeente via de Oekraïne-telefoonlijn (070) 353 80 24.

  Denk aan de volgende situaties waarin u aan de gemeente een wijziging moet doorgeven:

  • U gaat aan het werk. Als u gaat werken, stopt het leefgeld voor u vanaf de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen.
  • U gaat ergens anders wonen. De gemeente wil graag met u in contact blijven. De hoogte van het leefgeld hangt af van uw woonsituatie, daarom wil de gemeente graag uw nieuwe adres.
  • U heeft een bankrekening (geopend) bij een Nederlandse bank. Wij hebben een kopie van uw bankpas nodig waarop het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder op vermeld staat (indien dit afwijkt, kunnen wij de betaling niet doen). Daarna doen wij de betaling op uw eigen rekening en wordt uw prepaid-pinpas ongeldig.
 • Heeft u een persoonlijke Nederlandse bankrekening? Neem de bankpas mee naar het aanvraaggesprek. Het leefgeld wordt, na goedkeuring van uw aanvraag, op uw rekeningnummer overgemaakt.

  Heeft u nog geen persoonlijke Nederlandse bankrekening heeft? Dan kunt u tot die tijd gebruik maken van een prepaid-pinpas van de gemeente. Deze ontvangt u tijdens het aanvraaggesprek voor leefgeld. Deze betaalpas kunt u op dezelfde manier gebruiken als een bankpinpas. Als u de pas krijgt, staat er nog geen geld op. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, staat het leefgeld op uw pinpas. U ontvangt via e-mail bericht van de gemeente als het leefgeld naar uw pinpas is overgemaakt. Vanaf dat moment kunt u de pinpas gebruiken.

  Heeft u op een later moment een persoonlijke Nederlandse bankrekening geopend? Geef dit door via de Oekraïne-telefoonlijn op (070) 353 80 24, dan kan de gemeente het leefgeld op uw eigen rekening overmaken.

  Let op: het saldo op uw pas is maximaal € 2000.

  Krijgt u een nabetaling van de gemeente? Zorg dan voldoende ruimte is op uw prepaid-pas voor deze betaling(en). U ontvangt de nabetaling 2 weken nadat uw leefgeld is gestort.

 • Als de gemeente heeft vastgesteld dat u recht heeft op leefgeld, maakt zij het geld over naar uw persoonlijke Nederlandse bankrekening. Als u die nog niet heeft, maakt zij het geld over naar uw prepaid-pinpas. U hoeft niet tot het einde van de maand te wachten op het leefgeld. 
 • 7 Nederlandse banken openen nu bankrekeningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Elke bank heeft andere voorwaarden en kosten.

  U heeft een lokale bankrekening nodig als u gaat werken of een zorgverzekeringen wilt afsluiten.

  Het leefgeld kan worden overgemaakt op uw eigen rekening. U heeft de tijdelijke betaalpas dan niet meer nodig. Dit kunt u doorgeven via de Oekraïne telefoonlijn van de gemeente (070) 353 80 24.

  U kunt meestal pas een bankrekening openen nadat u zich heeft ingeschreven bij de gemeente en een BSN heeft gekregen. U heeft ook een ID-bewijs nodig om zich te kunnen legitimeren bij de bank.

  U ontvangt uw pinpas, pincode en mogelijk scanner enkele dagen na het openen van de rekening op het adres dat u aan de bank heeft opgegeven. Houd hier rekening mee als u gaat verhuizen naar een andere locatie.

  1. In kantoor aanvragen

  ING
  • informatie in Engels en Oekraïens

  • rekening openen: via kantoren (zie website)

  • kantoren in Den Haag: Ja

  • nodig: Burgerservicenummer (BSN), Oekraïens paspoort

  • kosten: € 2,35 per maand (€ 1,90 alleen digitaal zonder gebruik pinautomaat)

  SNS

  2. Online aanvragen

  ABN AMRO
  • informatie in Engels

  • rekening openen: online via de ABN AMRO app (zie website)

  • nodig: Burgerservicenummer (BSN), Oekraïens paspoort of ID-kaart

  • kosten: € 2,95 per maand

  Bitsafe
  Bunq
  • informatie in Engels en Oekraïens

  • rekening openen: online via de bunq app

  • nodig: Oekraïens paspoort of ID-kaart

  • kosten: gratis voor de eerste 3 maanden, daarna € 2,95 per maand

  Rabobank
  • Informatie in Engels en Oekraïens

  • rekening openen: online via de RABO app (zie website)

  • nodig: Burgerservicenummer (BSN), Oekraïens paspoort of ID-kaart

  • kosten: gratis tot 1 maart 2023, daarna € 2,25 per maand 

  3. Via formulier aanvragen

  Triodos
 • Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid. U bepaalt zelf of u het leefgeld gebruikt om bij te dragen aan de kosten van uw gastgezin, maar dit is niet verplicht.
 • De informatie over wonen, werk en leefgeld kan per gemeente verschillen. Woont u niet Den Haag, maar in een van de andere gemeenten in de regio? Kijk dan op de volgende pagina's:

 • Het kan voorkomen dat u genoodzaakt bent om uw opvanglocatie tijdelijk te verlaten. Bijvoorbeeld om in het thuisland zaken te regelen of omdat u familie wil ophalen om hen in veiligheid te brengen. Een verblijf op een andere locatie is toegestaan (ook in het buitenland), maar hier is wel een maximum aantal dagen aan verbonden. Overschrijdt u dit maximum dan heeft dit gevolgen voor uw recht op leefgeld. Hieronder leest u hier meer over.

  Gemeentelijke opvang

  Het recht op leefgeld vervalt als u langer dan 28 dagen per jaar in het buitenland verblijft. U bent verplicht uw afwezigheid te overleggen met het locatiebeheer. Uw afwezigheid wordt bijgehouden. Overschrijdt u de afgesproken afwezigheidstermijn dan vervalt uw recht op opvang. Hiermee vervalt ook uw recht op leefgeld. Als u een nieuwe opvangplek heeft gevonden kunt u een nieuwe aanvraag doen om in aanmerking te komen voor leefgeld. De gemeente beoordeelt dan opnieuw het recht op leefgeld.

  Particuliere opvang

  Als u langer dan 28 dagen per jaar in het buitenland verblijft, vervalt uw recht op leefgeld. U bent verplicht uw afwezigheid te melden aan de gemeente. Ook moet u de gemeente melden wanneer u weer terug bent. Dit kan via telefoonnummer 070 353 80 24. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

  De gemeente beëindigt uw leefgeld als u langer dan 28 dagen in het buitenland verblijft. U kunt een nieuwe aanvraag doen als u hierna alsnog terugkeert naar Nederland. De gemeente beoordeelt het recht op leefgeld dan opnieuw.

Zie ook: Oekraïne

Gepubliceerd: 1 juli 2022Laatste wijziging: 4 oktober 2022