Klachten, bezwaar en compliment

Klacht, melding, bezwaar en compliment

Wilt u een klacht indienen of iets melden aan de gemeente over de openbare ruimte? Of wilt u bezwaar maken of de gemeente een compliment geven?

  • Melding doen

    De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken als pleinen, straten en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding bij de gemeente.

  • Klacht indienen over de gemeente

    Een klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente het werk uitvoert, maar ook over hoe de medewerkers u behandelen.

  • Bezwaar maken

    Wilt u bezwaar maken tegen de hoogte van een belastingaanslag, een weggesleepte auto of een geweigerde subsidie of (omgevings-)vergunning? Lees hoe u dit doet.