Toeristenbelasting

U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt. Dit geldt voor personen die buiten Den Haag wonen. U betaalt toeristenbelasting over toeristische en zakelijke overnachtingen.

Als u een overnachting aanbiedt via de website van AirBnB, dan wordt de toeristenbelasting door AirBnB ingehouden en overgemaakt aan de gemeente.

Wie betaalt toeristenbelasting?

Als u een overnachting aanbiedt tegen een vergoeding, bent u belastingplichtig voor de toeristenbelasting. U kunt de belasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de gemeente. Ook als u als particulier via bijvoorbeeld Airbnb of Wimdu tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven overnachtingen aanbiedt, moet u toeristenbelasting betalen.

Let op!
U moet met een aantal regels rekening houden als u uw woning tijdens uw vakantie verhuurt of als u een Bed and Breakfast wilt beginnen.

Verklaring Hagenaars toeristenbelasting

Inwoners van de gemeente hoeven geen toeristenbelasting te betalen. U moet dan wel goed in de administratie opnemen dat de gast een Hagenaar was. Dat kan met het onderstaande formulier Verklaring Hagenaars toeristenbelasting.

Verklaring Hagenaars toeristenbelasting (PDF, 72,2 kB)

Tarieven

Toeristenbelasting
Soort overnachting Tarief
hotels, recreatiewoningen, Bed and Breakfast of andere vorm van overnachten € 5,35
camping of haven € 2,50

De gemeente heft alleen toeristenbelasting voor overnachtingen van personen van 13 jaar en ouder.

Download ook onderstaande tarievenkaarten (viertalig) voor het complete tarievenoverzicht:

Tarievenkaart toeristenbelasting 2023 (PDF, 91,2 kB)

Aangifte en betalen

De commerciële aanbieders van overnachtingen ontvangen na afloop van elk kwartaal een aangifteformulier. Voor de verhuur van uw woning tijdens vakantie doet u eenmaal per jaar aangifte. U ontvangt het aangifteformulier aan het einde van het kalenderjaar.

  • U vult dit aangifteformulier in en stuurt het terug. U kunt hiervoor gebruik maken van de retourenvelop.
  • Doe de betaling gelijktijdig met de aangifte. Vermeld bij elektronisch betalen het aangiftenummer.

    • Betaalgegevens: IBAN: NL 12 BNGH 0285 1336 75, Ten name van: Gem Den Haag - Belastingen
  • Als u geen toeristenbelasting verschuldigd bent over het tijdvak op het aangifteformulier, moet u het formulier ingevuld en voorzien van uw handtekening terugzenden.
Belangrijke informatie: Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

Meldingsplicht starters

Biedt u voor het eerst tegen vergoeding overnachtingen aan? Dan moet u zich schriftelijk melden bij Belastingzaken. Gebruik daarvoor het formulier dat voor uw situatie geldt:

Aanmelden voor ondernemers

Aanmelden

Aanmelden voor particulieren

Aanmelden

Naheffingsaanslag/boete

Doet u geen aangifte of te laat? Of doet u wel aangifte, maar betaalt u niet of te laat? Dan krijgt u een naheffingsaanslag met boete gemeentebelastingen.

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag en/of boete die u moet betalen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Gestopt als aanbieder

Bent u gestopt als aanbieder van overnachtingen dan moet u zich schriftelijk afmelden bij Belastingzaken. Heeft u een aangifteformulier ontvangen vermeld dan de beëindigingsdatum op het aangifteformulier.

Contact

Contact belastingzaken