Toeristenbelasting

In Den Haag wordt, net als in veel andere gemeenten in Nederland, toeristenbelasting geheven. U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven. Toeristenbelasting is verschuldigd over toeristische en zakelijke overnachtingen.

Wie betaalt toeristenbelasting?

Als u een overnachting aanbiedt tegen een vergoeding, bent u belastingplichtig voor de toeristenbelasting. U kunt de belasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de gemeente. Ook als u als particulier via bijvoorbeeld Airbnb of Wimdu tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven overnachtingen aanbiedt, moet u toeristenbelasting betalen.

Let op!
U moet met een aantal regels rekening houden als u uw woning tijdens uw vakantie verhuurt of als u een Bed and Breakfast wilt beginnen.

Verklaring Hagenaars toeristenbelasting

Inwoners van de gemeente hoeven geen toeristenbelasting te betalen. U moet dan wel goed in de administratie opnemen dat de gast een Hagenaar was. Dat kan met het onderstaande formulier Verklaring Hagenaars toeristenbelasting.

Verklaring Hagenaars toeristenbelasting (PDF, 72,2 kB)

Tarieven

Toeristenbelasting
Soort overnachting Tarief per 1 juli 2020
hotels, recreatiewoningen, Bed and Breakfast of andere vorm van overnachten € 5,35
camping of haven € 2,50

Er wordt geen toeristenbelasting geheven voor het verblijf van personen die jonger zijn dan 13 jaar.

Download ook onderstaande tarievenkaarten (viertalig) voor het complete tarievenoverzicht:

Tarievenkaart toeristenbelasting 2020 (PDF, 90 kB)

Aangifte en betalen

U krijgt na afloop van elk kwartaal een aangiftebiljet.

  • U vult dit aangifteformulier in en stuurt het terug. U kunt hiervoor gebruik maken van de retourenvelop.
  • Doe de betaling gelijktijdig met de aangifte. Vermeld bij elektronisch betalen het aangiftenummer.

    • Betaalgegevens: IBAN: NL 12 BNGH 0285 1336 75, Ten name van: Gem Den Haag - Belastingen
  • Ook als u over het op het aangiftebiljet vermelde tijdvak geen belasting bent verschuldigd, of als u van mening bent dat u het aangiftebiljet ten onrechte heeft ontvangen, moet u het biljet ingevuld en voorzien van uw handtekening terugzenden.
Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

Meldingsplicht starters

Biedt u voor het eerst tegen vergoeding overnachtingen aan? Dan moet u zich schriftelijk melden bij Belastingzaken. Gebruik daarvoor het formulier dat voor uw situatie geldt:

Aanmelden voor ondernemers

Aanmelden voor particulieren

Naheffingsaanslag/boete

Doet u geen aangifte of te laat? Of doet u wel aangifte, maar betaalt u niet of te laat? Dan krijgt u een naheffingsaanslag met boete gemeentebelastingen.

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag en/of boete die u moet betalen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Contact

Contact belastingzaken