Contact Belastingzaken

Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt op deze website? U kunt Belastingzaken bellen of schrijven.

Veelgestelde vragen

  • Wilt u weten wat u al heeft betaald en wat u nog moet betalen? Kijk dan in MijnDenHaag. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

    Gaat het om een bedrag ouder dan 4 jaar? Dan staat dit niet in MijnDenHaag. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Belastingzaken via telefoonnummer 14070.
  • U kunt in delen of gespreid betalen via automatische incasso. U kunt ook een betaalafspraak maken.
  • U kunt voor sommige belastingen kwijtschelding aanvragen. U hoeft dan niet of maar een deel van de aanslag te betalen.

    Is kwijtschelding niet mogelijk? Stuur dan een e-mail naar invordering.gbd@denhaag.nl om uw situatie uit te leggen. Zet in de e-mail ook uw telefoonnummer. De gemeente neemt dan contact met u op om samen te kijken naar een oplossing.
  • Stuur een e-mail met uw verzoek naar invordering.gbd@denhaag.nl. Zet in uw e-mail het nummer van de belastingaanslag op het aanslagbiljet en waarom u uitstel van betaling vraagt.

Telefoon

  • Heeft u een brief gekregen van Belastingzaken? Bel dan met het telefoonnummer dat in die brief staat.
  • Heeft u geen brief met een telefoonnummer? Dan kunt u bellen met Belastingzaken via het telefoonnummer: 14070.

Postadres

De directeur gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over belastingen, zoals de WOZ, ozb of kwijtschelding op Belastingen.

Gepubliceerd: 26 mei 2022Laatste wijziging: 18 april 2023