Contact Belastingzaken

Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt op deze website? U kunt belastingzaken bellen, schrijven of een afspraak maken.

Telefoon

  • U kunt bellen met Belastingzaken via het telefoonnummer: 14070.
  • Heeft u een brief gekregen van Belastingzaken? Bel dan met het telefoonnummer dat in die brief staat.

Afspraak

Wilt u liever langskomen? Dan kunt u een afspraak maken. Bel hiervoor 14070.

Belangrijke informatie:

Een afspraak heeft geen opschortende werking en is geen uitstel van betaling. Tenzij anders aangegeven door Belastingzaken, moet u de betalingsverplichtingen altijd nakomen.

Bezoekadres

Leyweg 813
2545 HA Den Haag

Postadres

De directeur gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over belastingen, zoals de WOZ, ozb of kwijtschelding op Belastingen.

Gepubliceerd: 26 mei 2022Laatste wijziging: 25 mei 2022