Contact Belastingzaken

Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt op deze website? U kunt belastingzaken bellen, schrijven of een afspraak maken.

Telefoon

  • U kunt bellen met Belastingzaken via het telefoonnummer van de gemeente: 14070.
  • Heeft u een beslaglegging (beslagaanzegging of overheidsvordering)? Bijvoorbeeld omdat u een wielklem heeft gekregen of de deurwaarder langs is geweest? Bel dan met de afdeling Invordering van Belastingzaken via (070) 353 38 20.
  • Heeft u een brief gekregen van Belastingzaken? Bel dan met het telefoonnummer dat in die brief staat.

Afspraak

Wilt u liever langskomen? Dan kunt u een afspraak maken. Bel hiervoor 14070. Er is ook een inloopspreekuur op stadskantoor Leyweg (bekijk de kaart) op maandag en donderdag tussen 8.30 en 9.30 uur.

Een afspraak heeft geen opschortende werking en is geen uitstel van betaling. Tenzij anders aangegeven door Belastingzaken, moet u de betalingsverplichtingen altijd nakomen.

Bezoekadres

Leyweg 813
2545 HA Den Haag

Postadres

De directeur der Gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over belastingen, zoals de WOZ, ozb of kwijtschelding op Belastingen.

Gepubliceerd: 20 april 2016Laatste wijziging: 13 september 2019