Seniorvriendelijke stad Den Haag

Den Haag wil een gemeente zijn waar ouderen prettig en waardig oud kunnen zijn en waarin zij actief en bij de tijd blijven. Met het programma 'Seniorvriendelijke Stad' wil zij dat senioren zich betrokken blijven voelen en in een veilige omgeving wonen met toegankelijke en passende voorzieningen.

In Den Haag wonen ruim 73.000 65-plussers en deze groep groeit de komende jaren. De gemeente organiseert veel activiteiten voor ouderen. De gemeente werkt samen met zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook ondernemers en particulieren in de stad.

In opdracht van de gemeente onderzocht TNO wat ouderen nodig denken te hebben om vitaal te blijven en hoe seniorvriendelijk de wijken in Den Haag zijn.

Zie ook: Rapporten Seniorvriendelijke stad

Deltaplan Dementie

Dementie speelt de komende jaren een grotere rol in de samenleving. Den Haag vergrijst ook en daarmee neemt het aantal mensen met dementie toe. Op dit moment wonen in Den Haag zo’n 7.000 mensen met dementie. Dit aantal neemt de komende jaren toe tot 13.000 in 2040. De vraag naar zorg zal flink toenemen.

Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Het Deltaplan Dementie is een achtjarenplan om de zorg voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Kijk voor meer informatie op de website Deltaplan Dementie.

Bestuurlijke stukken, foto's en filmpjes

  • Bekijk de bestuurlijke stukken met onder andere het 'Haags actieprogramma seniorvriendelijke stad': bestuurlijke stukken.

    Gepubliceerd: 14 december 2017Laatste wijziging: 1 maart 2019