Seniorvriendelijke stad Den Haag

Den Haag wil een gemeente zijn waar ouderen prettig en waardig oud kunt zijn en waarin zij actief en bij de tijd blijven. De gemeente organiseert veel activiteiten voor ouderen en werkt hiervoor samen organisaties in de stad.

De organisaties waarmee de gemeente samenwerkt zijn zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook ondernemers en particulieren. Samen werken zij aan projecten die ervoor zorgen dat de oudere Hagenaar vitaal en actief blijft, langer thuis woont en plezier in het leven heeft.

De Maand van de Vitaliteit

Een van die projecten is de Maand van de Vitaliteit in oktober 2017. Dan zijn er in de stad allerlei activiteiten om ouderen vitaal van lichaam en geest te houden. Een stad met actieve en zelfredzame bewoners is belangrijk. En dat kan niet zonder participatie en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Daarom roept de gemeente bewoners, ondernemers en anderen op om activiteiten voor ouderen in hun buurt te organiseren. Dat kan via www.maandvandevitaliteit.nl.

Internationaal Age-friendly Cities Conference 2017

Op 2, 3 en 4 oktober staat Den Haag volledig in het teken van de internationale Age-friendly Cities Conference 2017. Den Haag is in 2015 als eerste stad van Nederland toegetreden tot het netwerk van Age-friendly Cities van de Wereldgezondheids-organisatie (WHO). De gemeente nodigt ongeveer 50 steden uit om kennis te maken met de Haagse aanpak voor een seniorvriendelijke stad en zorginnovatie voor ouderen.

Seniorvriendelijke stad

De Wereldgezondheidsorganisatie onderscheidt gebieden waarop een seniorvriendelijke stad goed moet scoren, zoals huisvesting, mobiliteit, zorg en werkgelegenheid. Begin 2015 heeft de gemeente aan Haagse ouderen gevraagd hoe zij hun wijk op die punten beoordelen. De uitkomsten worden gebruikt voor verdere verbetering van het ouderenbeleid.

In Den Haag wonen ruim 70.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit. Ouderen geven aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. En dat zij actief en zinvol bezig willen zijn. De gemeentewil ouderen hierbij zo goed mogelijk helpen.

Bekijk de bestuurlijke stukken met onder andere het 'Haags actieprogramma seniorvriendelijke stad'.

Vitaliteitsawards

De Vitaliteitsawards zijn een belangrijk onderdeel van Seniorvriendelijk Den Haag. De gemeente vraagt Haagse ouderen om met goede ideeën te komen die de stad voor hen leefbaarder maakt. Het beste idee per stadsdeel wordt beloond met een Vitaliteitsaward. In 2017 zijn de awards voor de 2de keer uitgereikt.

Lees meer over de Vitaliteitsaward.

Ouderenmonitor

De Ouderenmonitor 2017 is uit. Dit is een bundeling van bestaande onderzoeksgegevens uit de periode 2015-2017 over de positie van Hagenaars van 65 jaar en ouder. De monitor geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is de situatie van Haagse ouderen op dit moment en hoe is deze in vergelijking met voorgaande jaren?’. Bronnen als de Basisregistratie Personen (BRP), bevolkingsprognoses, de Armoedemonitor en de gezondheidsenquête en de metingen van het Haagse Ouderenplatform geven hier antwoord op.

Deltaplan Dementie

Dementie speelt de komende jaren een grotere rol in de samenleving. Den Haag vergrijst ook en daarmee neemt het aantal mensen met dementie toe. Op dit moment wonen in Den Haag zo’n 7.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren toenemen tot 13.000 in 2040. De vraag naar informele en formele zorg zal flink toenemen. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Den Haag werkt samen met netwerkpartners aan dementie-vriendelijke wijken.

Lees meer over het Deltaplan Dementie.

Foto's en fimpjes

Gepubliceerd: 3 juli 2017Laatste wijziging: 3 juli 2017