Woning met voorrang aanvragen

Zoekt u dringend een woning? Misschien kunt u een urgentieverklaring krijgen. Daarmee krijgt u voorrang op een sociale huurwoning. Doe hier uw aanvraag.

Er zijn bureaus die aanbieden om voor geld urgentieverklaring voor u aan te vragen. De gemeente raadt dit af. Dit kost u extra geld en de bureaus gaan niet veilig om met uw persoonlijke gegevens.

 • U bent meer dan 2 jaar ingeschreven in Den Haag of een andere gemeente in de regio Haaglanden.
 • U zit buiten uw schuld om in een noodsituatie.

 • U zit niet in een noodsituatie.
 • U zit door uzelf in een noodsituatie.
 • Er is een oplossing voor de noodsituatie zonder dat u verhuist naar een andere woning.
 • U heeft onvoldoende inkomen om voor uzelf te zorgen en voor een eigen woning.
 • U heeft voldoende inkomen om uw noodsituatie op te lossen.
 • U of een gezinslid heeft maximaal 2 jaar geleden een urgentieverklaring aangevraagd. Is uw situatie nu anders? Alleen dan bekijkt de gemeente of u een nieuwe urgentieverklaring kunt krijgen.
 • U verwacht binnen 3 maanden een woning te vinden via de Begin externe link: website van Woonnet Haaglanden(Externe link), einde externe link..
 • U beëindigt uw relatie.
 • U wilt uw gezin uitbreiden of u heeft uw gezin uitgebreid.
 • Bij burenoverlast.
 • Bij weinig of geen onderhoud aan uw woning of bij vocht, tocht en schimmel.
 • U bent of dreigt dakloos te worden buiten uw schuld om. Kijk voor hulp op de pagina Begin link: Daklozenloket, einde link. .

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijf in Nederland.
 • U zit niet door uzelf in een noodsituatie.
 • Uw inkomen is maximaal € 47.699 (2024) voor een eenpersoonshuishouden en maximaal € 52.671 (2024) voor een gezin van meerdere personen.
 • U bent minimaal 2 jaar achter elkaar ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Den Haag of een andere gemeente in de regio Haaglanden.
 • U woont in uw eigen woning met uw eigen:
  • toegang
  • huisnummer
  • voorzieningen, zoals een keuken, badkamer en toilet
 • U staat ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. U heeft 3 maanden op woningen gereageerd via de website, maar u vond geen geschikte woning.
 • U heeft geen geschikte woning geweigerd.
 • U heeft voor uw situatie alle mogelijke stappen genomen (zoals informatie gevraagd bij het juridisch loket, of een melding gedaan bij uw verhuurder en de gemeente over burenoverlast, of over te weinig of slecht onderhoud).

Bekijk alle voorwaarden op de Begin externe link: website van Overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Nodig bij uw aanvraag

 • omschrijving van uw noodsituatie
 • uw inkomensgegevens van de laatste 3 maanden loon of uitkeringsspecificatie of een balans/accountantsverklaring van u en uw partner
 • huur- of koopcontract
 • wettelijke papieren waaruit het gezag en verblijfplaats van een minderjarige is vastgesteld

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met een Begin link: Servicepunt XL, einde link. .

U betaalt € 88,50 voor de urgentieverklaring. Het bedrag kunt u via iDEAL betalen.

U moet dit bedrag ook betalen als:

 • u de urgentieverklaring niet krijgt
 • uw aanvraag niet wordt behandeld (bijvoorbeeld als er papieren ontbreken)

U krijgt binnen 8 weken een brief.

Duurt het langer? Dan krijgt u hierover een brief.

Bent u het oneens met de afwijzing? Dan kunt u Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Is uw situatie in de tussentijd veranderd? Dan bekijkt de gemeente of u een nieuwe urgentieverklaring kunt krijgen.

Wordt uw woning gesloopt of opgeknapt? Dan kunt u mogelijk een urgentieverklaring krijgen. Dat gaat niet via de Urgentiewijzer. Neem hiervoor contact op met uw woningcorporatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070