Uittreksel basisregistratie

In de basisregistratie personen staan de gegevens van de Nederlandse bevolking.

U kunt een uittreksel opvragen van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Op het document staan de persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Zoals uw adres.

Instanties kunnen u soms om een uittreksel vragen. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een cursus.

Welke uittreksels kan ik aanvragen?

U kunt een standaarduittreksel en uittreksels met aanvullende informatie krijgen. Op uittreksels met aanvullende informatie staan ook de gegevens die op een standaarduittreksel staan.

Standaarduittreksel

Aanvullende uittreksels

  Bewijs uitschrijving uit Nederland

  Bent u uitgeschreven uit Nederland? Dan kunt u ook hiervan een bewijs aanvragen:

  Uittreksel Register niet-ingezetenen in Nederland (RNI) aanvragen (na september 1994 uitgeschreven)

   Zie ook

   Gepubliceerd: 5 augustus 2020Laatste wijziging: 9 december 2019