Tweede paspoort aanvragen

De gemeente verstrekt op verzoek een tweede paspoort aan mensen die vaak in het buitenland moeten zijn.

Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP, voorheen Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)) van de gemeente . Als u niet in de BRP staat ingeschreven, bekijk dan paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland aanvragen of paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats aanvragen.
 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U moet kunnen aantonen dat u in een reis achtereenvolgens verschillende landen moet bezoeken waarbij er een grote kans is dat er problemen zijn bij toelating tot een land.
  óf
 • U moet kunnen aantonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

Voor wie

Voor personen die vaak naar het buitenland reizen.

Aanvragen

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op het stadsdeelkantoorom uw paspoort aan te vragen.
 • U haalt het paspoort persoonlijk op, bij het stadsdeelkantoor waar u het heeft aangevraagd. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen.
 • Maak direct een afspraak voor het aanvragen.

Afspraak maken

Meenemen naar afspraak

 • originele documenten waarmee u aantoont dat u een tweede paspoort nodig heeft
 • alle reisdocumenten die u heeft.
  Is uw eerste paspoort niet in uw bezit vanwege een visumaanvraag? Dan is een kopie ook toegestaan. U moet dan wel de pagina met uw personalia (houderpagina) én alle visumbladzijden die bestempeld zijn kopiëren. Vergeet niet een schriftelijk bewijs mee te nemen van de ambassade of het consulaat waar uw eerste paspoort is.

Is uw paspoort gestolen of kwijt? U vult een verklaring van vermissing in tijdens uw aanvraag op het stadsdeelkantoor.

Kosten

 • tweede paspoort voor 18 jaar en ouder: € 65,30
 • tweede paspoort tot 18 jaar: € 52

U betaalt deze kosten bij uw aanvraag aan de balie. Op de stadsdeelkantoren kunt u alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.
Tarieven gelden in 2018.

Het kan zijn dat u een toeslag voor een spoedprocedure moet betalen van € 47,55.

Hoe lang duurt het?

 • De aanvraag duurt 5 werkdagen. Op het afhaalbewijs staat vanaf wanneer u de paspoort kunt ophalen. Haal het paspoort binnen 3 maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een reisdocument? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • Heeft u uw tweede paspoort snel nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. De wachttijd is dan maximaal 2 werkdagen (als u de aanvraag vóór 12.00 uur doet).
 • Als uw paspoort kwijt of gestolen is, duurt het langer. U krijgt bericht van de gemeente.

Nederlanders in het buitenland

Bent u tijdelijk in Nederland, staat u niet ingeschreven op een adres en bent u niet van plan zich in Nederland te vestigen? Leest u dan de informatie paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland.