Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u zorg nodig? En wilt u dit zelf regelen? Met het persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf hulp in. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een hulpmiddel zoals een scootmobiel. U kiest zelf bij welke zorgaanbieder u de hulp of het hulpmiddel inkoopt. U bent zelf verantwoordelijk om alles te regelen en de administratie te doen.

Hulp regelt u op 2 manieren:

  • Met zorg in natura regelt de gemeente alles voor u.
  • U koopt en regelt het zelf met het persoonsgebonden budget.

Wat is een pgb?

Een pgb is een geldbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Met een pgb regelt u zelf deze zorg. U doet ook zelf de administratie en verplichtingen die hierbij horen. Denk goed na welke hulp u nodig heeft en wie dit gaat doen.

U kiest zelf een of meerdere zorgaanbieder(s) en koopt zelf de zorg in. U houdt zelf de kwaliteit van de zorg in de gaten.

Dit moet u zelf kunnen om een pgb aan te vragen:

  • U zoekt zelf huishoudelijke hulp of ondersteuning.
  • U stelt zelf een zorgovereenkomst op.
  • U moet zelf vervanging regelen als uw hulp op vakantie gaat of ziek is.
  • U houdt zelf uw administratie bij van werkzaamheden.

Pgb uitbesteden

Er zijn 2 mogelijkheden om uw pgb uit te besteden:

Een bekende uit uw netwerk

U kunt zelf de regie voeren. Dit wil zeggen dat u zelf alles kunt beslissen en regelen in uw leven. Toch kan het zijn dat u de financiële administratie van uw pgb door iemand anders wil laten doen. Bijvoorbeeld uw partner of iemand uit uw sociale netwerk. Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Degene die u helpt is dan uw budgetbeheerder.

Een pgb-kantoor

Uw administratie kunt u ook uitbesteden aan een professionele organisatie. U betaalt het pgb-kantoor (budgetbeheerder) zelf. U blijft zelf verantwoordelijk voor alle andere zaken van het pgb. Het pgb-kantoor moet erkend zijn als Alliantie Erkende PGB-bureaus (AEP) of het Keurmerk ‘Goedgekeurd PGB-bureau’ van het landelijk Keurmerkinstituut hebben.

Kijk hiervoor op www.alliantiepgb.nl/leden.

Pgb aanvragen

Hoe gaat het verder?

Als u een Wmo-melding hebt gedaan bij de gemeente, dan krijgt u een brief met een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker van de gemeente. Tijdens het gesprek geeft u antwoord op vragen over uw situatie, sociale netwerk en wie de hulp kan bieden. Na dit gesprek beoordeelt de medewerker of u in aanmerking komt voor een pgb. U krijgt een gespreksverslag en een advies. In het advies staat de hoogte van het pgb dat voor de ondersteuning is afgesproken.

Is iemand anders uw budgetbeheerder? Dan moet hij ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Komt u in aanmerking voor een pgb? Vul dan het pgb-plan maatwerkarrangement Wmo 2015 in. Stuur het binnen 2 weken naar uw contactpersoon bij de gemeente. Wordt uw plan goedgekeurd? Dan ontvangt u een beschikking. Hierin staat dat uw pgb wordt toegewezen.

Pgb-plan maatwerkarrangement Wmo 2015 (PDF, 315,5 kB)

Uitbetaling pgb via Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U krijgt uw pgb niet op uw eigen bankrekening gestort. De gemeente maakt dit bedrag over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de facturen en declaraties daarna rechtstreeks aan de zorgverlener. Dit heet het pgb-trekkingsrecht. Dit geldt alleen voor hulp en begeleiding (mensen). Lees meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hulpmiddelen regelen

Voor hulpmiddelen geldt:

  • U koopt zelf uw hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel.
  • U regelt zelf onderhoud, reparatie en de verzekering van uw hulpmiddel.

U betaalt dit zelf uit uw pgb. U moet hiervan binnen 60 dagen een bewijs van aankoop of van de reparatiekosten aan de gemeente laten zien.

Maximale kosten voor hulp en hulpmiddelen

De gemeente heeft maximumtarieven vastgesteld voor de zorg en de hulpmiddelen die u inkoopt met een pgb. Zijn uw kosten hoger? Dan betaalt u het verschil bij. De SVB neemt hiervoor contact met u op.

Eigen bijdrage

Voor hulp en ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms moet u hiervoor betalen. Dit heet de eigen bijdrage. U betaalt maximaal € 19 per maand.

U mag de eigen bijdrage niet betalen uit het pgb. Het pgb mag u alleen gebruiken om uw zorg in te kopen. Het CAK int de eigen bijdrage op basis van uw inkomen.

Meer informatie

  • Is er iets onduidelijk? Of heeft u nog vragen? Neem contact op met Klantenservice SZW. U kunt ook naar een Servicepunt.
  • Bekijk ook de website van de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget: Per Saldo.

Gepubliceerd: 23 september 2020Laatste wijziging: 3 december 2021