Eigen bijdrage zorgkosten

Krijgt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente hulp bij het dagelijkse leven? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. Het abonnementstarief is maximaal € 19 per maand. Soms hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Voor deze hulp en ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage:

 • hulp bij het huishouden
 • (sport)hulpmiddelen
 • woonvoorzieningen en woningaanpassingen

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van VWS.

Voor deze hulp en ondersteuning gelden andere regels:

 • collectief vervoer/AV070: de bijdrage is € 28 per kalenderjaar
 • beschermd wonen: de berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Maakt u naast beschermd wonen gebruik van 1 of meerdere Wmo-voorzieningen? Dan betaalt u alleen een bijdrage voor beschermd wonen
 • sommige algemene voorzieningen: de instelling bepaalt en int de eigen bijdrage

    De eigen bijdrage geldt zowel voor een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura.

    Hoe hoog is de eigen bijdrage?

    Gebruikt u meerdere Wmo-voorzieningen? Ook dan betaalt u maximaal het abonnementstarief van € 19 per maand. Maken meer personen in 1 huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19 per maand. Tijdens een persoonlijk gesprek legt een medewerker van de gemeente de kosten aan u uit.

         1e factuur van het CAK

         De eigen bijdrage betaalt u per maand aan het CAK. Het duurt 10 tot 12 weken voordat u de eerste factuur van het CAK krijgt. Zorg dat dit bedrag alvast op uw rekening staat.

         Geen eigen bijdrage betalen

         U betaalt geen eigen bijdrage:

         • als uw inkomen lager is dan 130 % van het sociaal minimum. Ook is het mogelijk om een 'Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten' aan te vragen. Bekijk meer informatie over deze tegemoetkoming
         • als u met meer mensen in 1 huis woont en u of uw partner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) bereikt heeft
         • als u al een eigen bijdrage betaalt voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
         • bij een woonvoorziening of een woningaanpassing in de algemene ruimte die gemeld is bij de gemeente
         • als u jonger bent dan 18 jaar

         Betaal tot de kostprijs is voldaan

         Voor (sport)hulpmiddelen, woonvoorzieningen en woningaanpassingen in eigendom en pgb betaalt u tot de kostprijs is bereikt. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

         • (sport)hulpmiddelen: 7 jaar
         • douche-/toiletvoorzieningen: 5 jaar
         • woonvoorzieningen of woningaanpassingen: 10 jaar

         Voor hulpmiddelen in bruikleen betaalt u een eigen bijdrage tot u het hulpmiddel inlevert.

         Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

         Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan. Geneeskundige hulp zoals verzorging of verpleging regelt u op een andere manier. Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

         Meer informatie

         Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Klantenservice SZW.

         Gepubliceerd: 23 september 2020Laatste wijziging: 24 september 2020