Eigen bijdrage zorgkosten

Krijgt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente hulp bij het dagelijkse leven? Dan moet u voor uw hulp in het huishouden, uw hulpmiddel of woningaanpassingen een abonnementstarief gaan betalen. Dit tarief is (ook bij gebruik van meerdere Wmo-voorzieningen) maximaal € 19 per maand.

Sommige inwoners hebben een Wmo-bijdrage betaald, terwijl zij daarvan zijn vrijgesteld. Zij hebben namelijk een laag inkomen. Het gaat om de periode januari tot en met maart 2019. De bedragen worden zo snel mogelijk verrekend. Het teveel betaalde bedrag wordt dan zo snel mogelijk terugbetaald. Heeft u ten onrechte een Wmo-bijdrage betaald? Dan hoeft u niets te doen. Zodra er een oplossing is, neemt de gemeente contact met u op.

Voor deze hulp betaalt u een eigen bijdrage:

 • hulp bij het huishouden
 • hulpmiddelen
 • woningaanpassingen
 • AV 070
 • beschermd wonen

    De eigen bijdrage geldt zowel voor een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura.

    Wat zijn de veranderingen binnen de eigen bijdrage?

    Vanaf 1 januari 2020 betaalt u voor hulp in het huishouden een eigen bijdrage van € 19 per maand. Sinds 25 maart 2019 geldt er ook een bijdrage voor hulpmiddelen of woningaanpassingen.

    Hoe werkt de eigen bijdrage?

    Ook als u gebruikmaakt van meerdere Wmo-voorzieningen betaalt u maximaal het abonnementstarief van € 19 per maand. Tijdens een persoonlijk gesprek legt een medewerker van de gemeente de kosten aan u uit.

    Uitzonderingen:

    • Heeft u vóór 25 maart 2019 een hulpmiddel of woningaanpassing aangevraagd? Dan betaalt u pas vanaf 1 januari 2020 een eigen bijdrage voor uw hulpmiddel of woningaanpassing.
    • Voor AV 070 betaalt u € 28 per jaar.
    • Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage voor 'zorg in een instelling'. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u naast beschermd wonen gebruik maakt van meerdere Wmo-voorzieningen dan betaalt u alleen een eigen bijdrage voor beschermd wonen.

        Eigen bijdrage berekenen

        De eigen bijdrage betaalt u per maand aan het CAK. Wilt u een inschatting van uw eigen bijdrage? Gebruik de rekentool op de website van het CAK.

        Dit bedrag is een inschatting en nog niet definitief. Het definitieve bedrag staat op de 1e factuur die u van het CAK krijgt.

        1e factuur van het CAK

        Het duurt 10 tot 12 weken voordat u de 1e factuur van het CAK krijgt. Zorg dat dit bedrag alvast op uw rekening staat.

        Geen eigen bijdrage betalen

        U betaalt geen eigen bijdrage als:

        • Uw inkomen lager is dan 130 % van het sociaal minimum. Ook is het mogelijk om een Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aan te vragen. Bekijk meer informatie over deze tegemoetkoming.
        • U met meer mensen in 1 huis woont en u of uw partner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) bereikt heeft.

        Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

        Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan. Geneeskundige hulp zoals verzorging of verpleging regelt u op een andere manier. Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

        Meer informatie

        Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice SZW.

        Gepubliceerd: 25 maart 2019Laatste wijziging: 3 juli 2020