Eigen bijdrage zorgkosten

Krijgt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente hulp bij het dagelijkse leven? Dan moet u mogelijk een bedrag (eigen bijdrage in de kosten) betalen. Per huishouden betaalt u 1 bedrag. Dit bedrag is nooit meer dan € 19 per maand. Ook niet als u gebruikmaakt van meerdere voorzieningen vanuit de Wmo.

Voor deze hulp en ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage :

 • hulp bij het huishouden
 • (sport)hulpmiddelen
 • woonvoorzieningen en woningaanpassingen

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Iedere maand ontvangt u een factuur van het CAK, die u zelf moet betalen.

Voor deze hulp en ondersteuning gelden andere regels:

 • collectief aanvullend vervoer/AV070: de bijdrage is € 28 per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u ieder jaar een factuur van de gemeente, die u zelf moet betalen. Dit geldt ook als u meerdere voorzieningen heeft vanuit de Wmo.
 • beschermd wonen: hiervoor geldt de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Maakt u naast beschermd wonen gebruik van 1 of meerdere Wmo-voorzieningen? Dan betaalt u alleen een bijdrage voor beschermd wonen.
 • sommige algemene voorzieningen: de instelling bepaalt en int de eigen bijdrage.

    De eigen bijdrage geldt zowel voor een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura.

    Hoe hoog is de eigen bijdrage?

    Gebruikt u meerdere Wmo-voorzieningen? Ook dan betaalt u nooit meer dan € 19 per maand. Uitgezonderd van bovenstaande hulp en ondersteuning waar andere regels voor gelden. Maken meer personen in 1 huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19 per maand. Tijdens een persoonlijk gesprek legt een medewerker van de gemeente de kosten aan u uit.

         1e factuur van het CAK

         De eigen bijdrage betaalt u per maand aan het CAK. Het duurt 10 tot 12 weken voordat u de eerste factuur van het CAK krijgt. Zorg dat dit bedrag alvast op uw rekening staat. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl.

         Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

         U betaalt geen eigen bijdrage:

         • als u met meer mensen in 1 huis woont en u of uw partner nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft
         • als u al een eigen bijdrage betaalt voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
         • bij een woonvoorziening of een woningaanpassing in de algemene ruimte die gemeld is bij de gemeente
         • als u jonger bent dan 18 jaar. Met uitzondering van een woningaanpassing. Voor een woningaanpassing voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u als ouder en of verzorger wel een eigen bijdrage.

          U betaalt een eigen bijdrage tot de kostprijs is bereikt

          Voor (sport)hulpmiddelen, woonvoorzieningen en woningaanpassingen in eigendom en pgb betaalt u tot de kostprijs (het totaalbedrag) of de uiterlijke betaaltermijn is bereikt. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

          • hulpmiddelen: 7 jaar
          • sporthulpmiddelen: 3 jaar
          • douche-/toiletvoorzieningen: 5 jaar
          • woonvoorzieningen of woningaanpassingen: 10 jaar

          Voor hulpmiddelen in bruikleen betaalt u een eigen bijdrage tot u het hulpmiddel inlevert.

          Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

          Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan. Geneeskundige hulp zoals verzorging of verpleging regelt u op een andere manier.

          Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

          Meer informatie

          Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Klantenservice SZW.

          Gepubliceerd: 11 januari 2021Laatste wijziging: 16 augustus 2021