Den Haag - Eigen bijdrage zorgkosten vanaf 1 januari 2019

Eigen bijdrage zorgkosten vanaf 1 januari 2019

Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente? Dit kost geld. Al uw zorgkosten geeft de gemeente door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor betaalt u vanaf 1 januari 2019 een abonnementstarief. Dit tarief is (ook bij gebruik van meerdere Wmo-voorzieningen) maximaal € 17,50 per 4 weken.

Voor deze hulp betaalt u een eigen bijdrage:

 • hulp bij het huishouden
 • beschermd wonen
 • Taxibus

  De eigen bijdrage geldt zowel voor een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura.

  Hoe werkt de eigen bijdrage?

  De eigen bijdrage betaalt u per 4 weken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Of u een bedrag van € 17,50 per 4 weken betaalt of minder, hangt af van bij welke doelgroep u hoort.

  Uitzonderingen

  • De eigen bijdrage voor de Taxibus is €28 per jaar.
  • Geen eigen bijdrage voor gezamenlijk huishouden en geen pensioengerechtigde leeftijd. Als u een partner heeft en u (of uw partner) heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) bereikt, dan betaalt u geen eigen bijdrage voor het gebruik van een Wmo-voorziening.

  De maximale periodebijdrage

  De gemeente berekent de zorgkosten voor de hulp en geeft dit door aan het CAK. Het CAK berekent zo uw zorgkosten. Krijgt u meerdere soorten hulp? Dan worden de verschillende zorgkosten bij elkaar opgeteld.

  Het totaalbedrag wat u moet betalen, is nooit hoger dan € 17,50 per 4 weken. U kunt wel minder betalen als uw kosten voor de hulp lager zijn. Dan betaalt u alleen de kosten voor de hulp die u kreeg. De hoogte van deze maximale periodebijdrage staat op de beschikking die u van het CAK krijgt.

  Eigen bijdrage berekenen

  Wilt u een inschatting van uw eigen bijdrage? Gebruik de rekentool op de website van het CAK.

  Dit bedrag is een inschatting en nog niet definitief. Het definitieve bedrag staat op de 1e factuur die u van het CAK krijgt.

  1e factuur van het CAK

  Het duurt 10 tot 12 weken voordat u de 1e factuur van het CAK krijgt. Zorg dat dit bedrag alvast op uw rekening staat.

  Vergoeding eigen bijdrage voor minima

  Heeft u een inkomen tot 150% van het sociaal minimum? Dan kunt u als u gebruikmaakt van de Haagse zorgverzekering uw eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken terugkrijgen. De Haagse zorgverzekering is een collectieve aanvullende zorgverzekering van VGZ of AZIVO. Bekijk meer informatie over de Haagse zorgverzekering.

  Ook is het mogelijk om een Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aan te vragen. Bekijk meer informatie over deze tegemoetkoming.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan. Geneeskundige hulp zoals zorg of verpleging regelt u op een andere manier.

  Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

  Meer informatie

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice SZW.

  Gepubliceerd: 4 januari 2019Laatste wijziging: 28 januari 2019