Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed Den Haag

De Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten.

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Een bouwplan waarvoor een vergunning nodig is, wordt in de meeste gevallen getoetst aan de Welstandsnota. De Welstandsnota wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het bevat de criteria en kaders waaraan het uiterlijk van een bouwplan moet voldoen. De gemeente kan uw aanvraag aan de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed Den Haag voorleggen voor advies.

Wanneer u een vergunning aanvraagt en het bouwplan aan de commissie moet worden voorgelegd, dan gebeurt dit automatisch. U hoeft zelf geen contact met de commissie op te nemen.

De Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap/openbare ruimte en monumenten.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Marc Reniers, voorzitter
  • Franz Ziegler, deskundige stedenbouw
  • Alexander Pols, deskundige architectuur
  • Joris Molenaar, deskundige monumenten en cultuurhistorie
  • Margien Oepts, deskundige stedenbouw
  • Frederik Pöll, deskundige architectuur
  • Philomene van der Vliet, deskundige landschap en openbare ruimte
  • Wijnand Galema, deskundige monumenten en cultuurhistorie

Collegiaal overleg

Er kan een zogenaamd collegiaal overleg via het secretariaat worden aangevraagd. Dit kan wanneer de commissie een negatief advies over een aanvraag heeft gegeven. Tijdens dit informele overleg bespreken de architect/ontwerper en de commissie het bouwplan of de aanpassingen na een negatief advies. Het collegiale overleg helpt bij het doorontwikkelen van het bouwplan en versoepelt de verdere toetsing.

Een collegiaal overleg wordt gevoerd tussen de architect/ontwerper en de commissie. Het vindt plaats zonder de aanvrager of de opdrachtgever.

Een collegiaal overleg wordt gevoerd op basis van vooraf opgestuurde tekeningen. Tekeningen moeten uiterlijk een week voor het overleg door het secretariaat zijn ontvangen. Aan een collegiale overleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Spreekuur over duurzaamheid

Wilt u uw gebouw verduurzamen? En ziet het gebouw er daardoor straks anders uit? Tijdens het spreekuur duurzaamheid kunt u advies krijgen over wat wel en wat niet mag. Het spreekuur is elke week op maandagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.

U kunt een afspraak maken door een e-mail naar Begin link: welstand@denhaag.nl, einde link. te sturen. Zet in de e-mail een korte beschrijving van uw plannen. U krijgt dan bericht over welke gegevens nodig zijn om uw plannen goed te bespreken. Controleer van tevoren ook of u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u doen bij de Begin link: Afdeling Vergunningen en Toezicht, einde link. . Is uw pand een monument? Neem dan altijd vooraf contact op met Begin link: monumentenzorg@denhaag.nl, einde link. .

Jaarverslagen

De commissie brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden. Hierin wordt de advisering door de commissie in cijfers weergegeven. Het werk van de commissie wordt daarbij toegelicht en er wordt aandacht besteed aan bijzondere bouwplannen.

Het jaarverslag over 2021 – 2022 kunt u downloaden op de site van Begin externe link: monumentenzorg.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Voor een afspraak met de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed kunt u contact opnemen met het Begin link: secretariaat van de afdeling Monumentenzorg & Welstand, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070