Bouwprojecten Internationale Zone

De Internationale Zone is het hart van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is dé vestigingsplaats voor internationale instellingen en 1 van de economische kerngebieden van de stad.

Het gebied van de Internationale Zone loopt van de Landscheidingsweg tot aan de Sportlaan en van het Statenkwartier tot aan de Archipelbuurt/het Willemspark.

Concept gebiedsvisie

Voor de Internationale Zone is een nieuwe concept gebiedsvisie opgesteld. Daarin staan de kansen en ambities voor het gebied.

De groei van internationale organisaties in Den Haag is goed voor de lokale economie. Door de verwachte groei onstaan er 4.000 nieuwe banen in Den Haag. Als onderdeel van veiligheidsmaatregelen wil de gemeente meer groen en buitenruimte in het gebied. Daarnaast wil de gemeente de kwaliteit van het groen verbeteren. Rondom het Vredespaleis, congresgebouw World Forum en de Frederikkazerne liggen kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Verder wil de gemeente sneller openbaar vervoer en nieuwe routes voor de wandelaar, de fietser en de automobilist.

Inspraak

De concept gebiedsvisie ligt van 23 april tot 2 juni 2019 ter inzage bij het Stadhuis Spui en stadskantoor Scheveningen. Belangstellenden kunnen daarop reageren. Na de terinzagelegging wordt de gebiedsvisie vastgesteld.

U kunt de concept gebiedsvisie ook bekijken in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS302402(Externe link), einde externe link.) .

Bouwprojecten

  • Plan voor toekomst Westbroekpark en Scheveningse Bosjes
  • Uitbreiding en renovatie NATO-complex
  • Huisvesting Kosovo Rechtbank
  • Herontwikkeling voormalig ministerie Infrastructuur en Milieu (I & M) aan de Plesmanweg
  • Toren van Oud en herinrichting openbare ruimte The Hague World Forum
  • Nieuwe appartementen aan het Verhulstplein

Andere projecten

Tijdelijke huisvesting Catshuis

Het Binnenhof wordt voor 5,5 jaar gerenoveerd. Tijdens de renovatie worden de medewerkers die werkzaam zijn op het Binnenhof tijdelijk in rijkspanden door de hele stad gehuisvest. 1 van deze rijkspanden is het Catshuis dat in de Internationale Zone staat. Het Catshuis is de officiële ambtswoning van de minister-president en wordt nu en ook straks gebruikt voor officiële ontvangsten en vergaderingen. Op het terrein van het Catshuis komt een tijdelijke kantoorvoorziening voor ongeveer 200 medewerkers van het ministerie. Als de renovatie van het Binnenhof na 5,5 jaar klaar is, gaan de medewerkers terug naar het Binnenhof en wordt de tijdelijke kantoorvoorziening op het Catshuisterrein verwijderd.

Nieuwe huisvesting Europol

De afgelopen jaren is Europol gegroeid als gevolg van de toename van het aantal deelnemende lidstaten en de uitbreiding van het takenpakket. Om Europol goed te kunnen huisvesten gaan een aantal medewerkers tijdelijk werken in het pand naast Eurojust aan de Jan Willem Frisolaan 13 in de Internationale zone.

Het gebouw aan de Jan Willem Frisolaan 13 is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het pand wordt voorbereid op het tijdelijk gebruik en aangepast voor Europol. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2018 en duren tot eind 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van het Begin externe link: Rijksvastgoedbedrijf(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070