Bouwen in Scheveningen Haven

In Scheveningen Haven wordt volop gebouwd. De 1e nieuwbouwwoningen op het vroegere Norfolkterrein zijn klaar. De komende jaren wordt verder gewerkt aan verschillende andere projecten bij het Noordelijk Havenhoofd, de Dr. Lelykade en op het voormalig Norfolkterrein.

Artist impressie Noordelijk Havenhoofd
impressie Noordelijk Havenhoofd

De verschillende projecten in Begin link: Scheveningen Haven, einde link. staan uitgelicht op de onderstaande kaart.

Download de kaart projecten Scheveningen haven

(PDF, 1,8 MB)

Projecten

Het Noordelijk Havenhoofd wordt vernieuwd. Er komt een nieuw boothuis voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en een ondergrondse parkeergarage. Daarna volgt de bouw van de Duinpaviljoens.

Verder bouwt VolkerWessels Vastgoed aan een modern viscentrum met bedrijfsruimten. Aan de kant van de boulevard komt nieuwbouw, zoals horeca en een ‘Fish’-attractie. Bezoekers kunnen daar alles beleven wat met visserij te maken heeft. Dit moet ervoor zorgen dat er meer bezoekers naar het gebied komen. Het is een gezamenlijk plan van het ‘Viscluster’, met ondernemers uit het gebied, de gemeente en VolkerWessels Vastgoed. Samen investeren zij € 100 miljoen in de vernieuwing.

De bediencentrale aan de haven van Scheveningen wordt vervangen. In het nieuwe gebouw komt de begeleiding van de scheepvaart. En de bewaking en bediening voor de tunnels, bruggen en pollers in Den Haag. Lees meer over Begin link: de bediencentrale, einde link. .

Aan de kant van de boulevard wordt volgend jaar gewerkt aan:

 • een nieuwe toeristische en/of culturele attractie
 • hotelappartementen
 • een nieuwe parkeergarage met bijna 900 parkeerplaatsen
 • nieuwe horeca
 • sportfaciliteiten
 • sloop en nieuwbouw Bediencentrale (Semafoor)

Aan de kant van de 1e haven wordt gewerkt aan:

 • het opknappen van het gebouw van de visafslag
 • het uitbreiden van de visafslag
 • een nieuw gebouw voor het reddingsstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • nieuwe bedrijfsruimtes

Lees meer informatie op de website Begin externe link: Noordelijk Havenhoofd Scheveningen(Externe link), einde externe link. .

Luchtfoto voormalig Norfolkterrein
Luchtfoto voormalig Norfolkterrein

De ontwikkeling van het vroegere Norfolkterrein gaat goed. Een groot deel is klaar, daar wonen nu mensen. Aan de straten en stoepen (de openbare ruimte) wordt nog gewerkt. Een ander deel wordt de komende jaren verder ontwikkeld en gebouwd.

De bouw van het project ZUIDKADE is op de helft. Hier komen 75 luxe appartementen, 14 herenhuizen en op de begane grond bedrijfsruimten met een maritieme invulling. Lees meer over het project op de Begin externe link: website van De Zuid CV(Externe link), einde externe link..

Ruimte voor ondernemers in DE ZUID

Er is in de wijk ruimte voor ongeveer 5.000 vierkante meter aan bedrijfsunits van verschillende groottes. Maritieme en offshore bedrijven kunnen nu beginnen aan de kade van de 3e Haven. De units zijn in verschillende fases klaar. Bekijk het hele aanbod en meer informatie op de Begin externe link: website van DE ZUID(Externe link), einde externe link..

In maart 2022 is begonnen met de aanleg van de voorzieningen voor walstroom (220V) en water. De walstroom in de 3e haven is in het voorjaar van 2022 klaar voor gebruik.

De walstroom is bedoeld voor kleinere schepen, pleziervaart en evenementen. Op dit moment wekken schepen vaak zelf stroom op met dieselgeneratoren die veel lawaai maken en stinken. Ook komt er CO2 en stikstof vrij.

De walstroom zorgt voor een stillere, gezondere en betere omgeving. Hierdoor is het aantrekkelijk wonen, werken en leven in de 3e haven. De aanleg en het gebruik van walstroom komt uit het Convenant Scheveningen Haven uit 2020.

De Houtrustweg is vanaf de Pluvierstraat tot aan het Zuiderparktheater opnieuw ingericht. Het laatste stuk van de Houtrustweg krijgt ook een nieuwe inrichting, maar moet eerst opgehoogd worden. De gemeente verwacht dat het werk in 2022 begint.

Houtrustweg
Houtrustweg

Na de sloop ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
Na de sloop ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Het oude kantoorgebouw voor het Residentie Orkest (RO) en Stichting Dans en Muziek (DMC) langs de Hellingweg is gesloopt. Door de sloop ontstaat er ruimte voor nieuwe bouw.

De HTM-halte van Begin externe link: bus 28(Externe link), einde externe link. is verplaatst naar het oude Sluiswachtershuisje (Gastrovino La Liguria). Er zijn 2 elektrische oplaadpunten, 1 parkeerplaats voor een bus en een wachtruimte voor de buschauffeur. Deze tijdelijke halte blijft tot in ieder geval begin 2026 op deze plek.

Naast de tijdelijke HTM-halte komt er een openbare parkeerplaats. De ingang van de nieuwe parkeerplaats komt op de Hellingweg. Het nieuwe terrein krijgt 150 parkeerplaatsen. Het overgebleven gedeelte van het Norfolkterrein is dan geen parkeerterrein meer.

Tijdelijke eindhalte buslijn 28
Tijdelijke eindhalte buslijn 28

Campus@Sea is een samenwerking van de gemeente, provincie Zuid-Holland en bedrijven. Mensen met vernieuwende ideeën kunnen elkaar hier ontmoeten en samenwerken. Onderwijs, (onderzoeks)bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties bedenken nieuwe toepassingen rond voedsel, energie, veiligheid en sport. Deze innovaties zijn voor gebruik op zee, in de haven en langs de kust. Ze kunnen in de Proeftuin op de Noordzee worden getest.

Lees meer informatie op de Begin externe link: website van Campus@Sea(Externe link), einde externe link..

Met het plan Scheveningse Kaai maakt het bedrijf Vastint Hospitality een bedrijfsverzamelgebouw voor maritieme bedrijven. Er komt ook een hotel aan de Dr. Lelykade in de 2e haven. Op de kop van de Dr. Lelykade naast de Pijp komt de foyer van het nieuwe hotel. In het hotel komen 144 kamers. Het hotel wordt boven de bedrijven gebouwd. Langs de Zeesluisweg komt een parkeerdek op het dak van de bedrijfsruimtes.

Het oude gebouw van Rijkswaterstaat naast de vuurtoren aan de Vuurtorenweg is gesloopt. De bouw van de Begin externe link: 69 appartementen met parkeergarage(Externe link), einde externe link. is in juni 2021 gestart. De appartementen zijn klaar in het 4e kwartaal van 2022.

Artist impressie nieuwbouw Lumen
impressie nieuwbouw Lumen

 • Het project ZUIDDUIN aan de Houtrustweg was begin 2018 klaar. De Zuid CV heeft toen 99 appartementen en 14 eengezinswoningen gemaakt. De Zuid CV bestaat uit ontwikkelaars MRP-Development en Vorm Ontwikkeling.
 • Het project New Norfolk van woningcorporatie Arcade is klaar. Er zijn 164 sociale huurappartementen, 34 vrijesector huurappartementen en 39 koopwoningen voor gezinnen gemaakt. Die woningen zijn verkocht of verhuurd. Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van Arcade Wonen(Externe link), einde externe link..
 • De kadewand langs de 3e haven is vernieuwd. Aan deze kade meerden vroeger de schepen van de Norfolkline aan. De kadewand is voor een deel verlengd. Zo kan de ontwikkelaar appartementen en bedrijfsruimten maken. En is de haven geschikt om nieuwe schepen te ontvangen. De andere kades van de 3e haven zijn ook vernieuwd.
 • De Houtrustweg is opnieuw ingericht vanaf de Pluvierstraat tot aan het Zuiderstrandtheater. De klinkers zijn vervangen door asfalt. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur. De weg is hoger en breder gemaakt. Aan de kant van Duindorp liggen nu bredere stoepen, een fietspad in 2 richtingen en 1 rijbaan met parkeerstroken. Daartussen liggen groenstroken.
 • Aan de Hellingweg, bij De Kom, is begin 2021 appartementencomplex Zeezicht opgeleverd. Zeezicht is een gebouw van 40 meter hoog met 44 huurwoningen, commerciële ruimte op de begane grond, een parkeerkelder met 51 parkeerplaatsen en bergingen. Op het dak van de ondergrondse parkeergarage is een duinlandschap aangelegd. Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van Stebru(Externe link), einde externe link..
 • De Kom is in overleg met de gebruikers opnieuw ingericht. Zo is er een directe toegang gemaakt naar de slipway voor de zeilboten van het topzeilcentrum. Een slipway is een hellingbaan om kleinere (zeil)boten te water te laten. Voor het appartementencomplex Zeezicht is een wandelpad aangelegd. De kade van de Hellingweg aan de zijde van de 2e haven is aangepast. Hier zijn in overleg met Jachtclub Scheveningen extra parkeerplaatsen gemaakt om auto’s en trailers te parkeren. In de 2e haven is een extra steiger aangelegd voor schepen die op doorreis zijn.
 • Het vroegere hoofdkantoor van de Norfolkline is omgebouwd. Op de begane grond is ruimte voor innovatieve bedrijven, zoveel mogelijk gericht op de maritieme sector. Dat zijn bedrijven die vernieuwende ideeën hebben voor bijvoorbeeld scheepvaart en visserij. Op de verdiepingen zijn woningen gemaakt.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente heeft een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het Noordelijk Havenhoofd en het vroegere Norfolkterrein. In dat plan staan regels voor hoe de nieuwe bebouwing en de omgeving eruit moeten zien. De vergunningaanvragen voor bouwplannen op het Noordelijk Havenhoofd en het Norfolkterrein worden hieraan getoetst. De plannen voor de inrichting van de ruimte eromheen (bijvoorbeeld de straat en de stoep) worden ook getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.

Convenant Scheveningen Haven

Het bedrijfsleven van de Scheveningse haven (BSH), de bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en de gemeente hebben het Convenant Scheveningen Haven ondertekend. Zij willen een werkbare en leefbare haven maken. Met de ondertekening spreken ondernemers, bewoners en gemeente af om de haven in Scheveningen samen te ontwikkelen. De overeenkomst is ook de start van een gezamenlijke visie op de haven. Daarmee zet het de 1e stappen naar een duurzame haven die lang mee kan.

Bekijk meer informatie over het Begin externe link: Convenant Scheveningen Haven (RIS305850)(Externe link), einde externe link..

Economie Scheveningen Haven

De gemeente heeft de Agenda voor Scheveningen Haven geschreven. De belangrijkste doelen zijn:

 • groei van de economie
 • meer werkgelegenheid
 • ruimte voor ondernemers

De gemeente richt zich daarbij op ondernemers met vernieuwende ideeën voor de visserij, de watersport, bedrijven die een link hebben met de zee of zeevaart en offshore-support (bijvoorbeeld reparaties aan schepen). De Agenda voor Scheveningse Haven staat beschreven in Begin externe link: Scheveningen Haven is en blijft haven (RIS281550)(Externe link), einde externe link..

Vernieuwende bedrijven gezocht

De gemeente zoekt bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen in Scheveningen Haven. Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar Begin link: scheveningenhaven@denhaag.nl, einde link. . De gemeente bespreekt met geïnteresseerde bedrijven de wensen en mogelijkheden.

Ruimte voor ondernemers in DE ZUID

Er wordt hard gewerkt aan de 3e Haven van Scheveningen. Hier komt DE ZUID, een nieuwe levendige werk- en woonomgeving. Er is in de wijk ruimte voor ongeveer 5.000 vierkante meter aan bedrijfsunits van verschillende groottes. Maritieme en offshore bedrijven kunnen nu beginnen aan de kade van de 3e Haven. De units zijn in verschillende fases klaar. Bekijk het hele aanbod en meer informatie op de Begin externe link: website van DE ZUID(Externe link), einde externe link..

Digitale nieuwsbrief Scheveningen Haven

De gemeente geeft 2 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in de Scheveningse Haven. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande knop.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070