Nieuwe bediencentrale op Scheveningen

De bediencentrale aan de haven van Scheveningen wordt vervangen. In het nieuwe gebouw komt de begeleiding van de scheepvaart. En de bewaking en bediening voor de tunnels, bruggen en pollers in Den Haag.

Het bestaande gebouw aan het Adriaan Maasplein is verouderd en heeft te weinig ruimte voor alle functies.

Omdat uitbreiding niet mogelijk is, komt er een nieuw gebouw voor in de plaats. Daarin komt ook de bediening en bewaking van de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel die in 2021 open ging. Voor de nieuwbouw heeft de gemeenteraad een voorlopig ontwerp vastgesteld.

De huidige bediencentrale op het Adriaan Maasplein
De huidige bediencentrale op het Adriaan Maasplein

Ontwerp nieuwe bediencentrale

De nieuwe bediencentrale komt op de plek waar nu de oude bediencentrale aan het Adriaan Maasplein staat. Hier is vanuit het gebouw direct zicht op de havenmond en op zee. Het gebouw is groter. Daardoor kunnen medewerkers van het Havenbedrijf en de bediencentrale op dezelfde plek werken. En is er genoeg ruimte om materieel op te slaan.

Vormgeving als zeeschip

De nieuwe bediencentrale komt op het Noordelijk Havenhoofd, aan het einde van de Scheveningse boulevard en aan de haven. De vormgeving van het gebouw doet denken aan het stuurhuis van zeeschepen. Vanaf de bovenste verdieping van het gebouw is er een goed en vrij uitzicht over zee. Dat is belangrijk om scheepvaartverkeer te kunnen begeleiden. Ook aan de oud-vissers is gedacht. In het nieuwe gebouw op de begane grond komt een ruimte waar zij kunnen samenkomen. Net als in de bestaande bediencentrale.

Het ontwerp voor de nieuwe bediencentrale
Het ontwerp voor de nieuwe bediencentrale

Bouw in beeld

Bekijk de video over de bouw in beeld tot december 2022: Begin externe link: ‘Work in progress’: de nieuwe bediencentrale (youtube.com)(Externe link), einde externe link.

Planning

De planning voor de nieuwbouw van de bediencentrale:

  • 2019: vaststellen ontwerp van de nieuwe bediencentrale, bekijk de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS304173(Externe link), einde externe link.)
  • zomer 2020: start aanbesteding
  • december 2021: start bouw tijdelijke huisvesting voor de scheepvaartbegeleiding
  • voorjaar 2022: sloop bestaande bediencentrale
  • half 2022: start nieuwbouw
  • eind 2024: ingebruikname nieuwe bediencentrale

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070