Hulp voor startende ondernemers met een uitkering

Bij het starten van een bedrijf loopt u tegen verschillende dingen aan. Heeft u moeite met de wet- en regelgeving, de nieuwe instanties of het opstellen van uw ondernemersplan? Het Traject Zelfstandig Ondernemerschap helpt starters met een uitkering.

Het traject Zelfstandig Ondernemerschap geeft individueel advies en begeleiding aan uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen beginnen. U komt in aanmerking als u 1 of meerdere uitkeringen ontvangt, zoals:

  • Bijstandsuitkering
  • Werkeloosheidsuitkering (WW)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/WIA/WAZ)
  • Wajong-ziektewetuitkering (ZW)

Hulp tijdens het traject

Een bedrijf starten gaat niet vanzelf en brengt financiële risico’s met zich mee. Daarnaast moet u veel zaken regelen. In het traject wordt u geholpen met onderwerpen als wet- en regelgeving, financiering, het opstellen van een ondernemingsplan, boekhouding, administratie, belastingen, acquisitie, huisvesting, groei, brancheorganisaties, kapitaal, vergunningen en marketing.

Daarnaast worden trainingen en cursussen gegeven over ondernemersvaardigheden, eigen bedrijf en ondernemingsplan, boekhouden, administratie opzetten en belastingen.

Aanmelden

Heeft u een ondernemersidee? Dan kunt u in aanmerking komen voor een intakegesprek bij Den Haag Werkt van de gemeente. Bespreek uw idee eerst met uw consulent. Die moet ermee instemmen. Daarnaast moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als het intakegesprek goed verloopt, dan meldt Den Haag Werkt u aan voor het traject. U krijgt een bedrijfsadviseur toegewezen die u begeleidt en ondersteunt in het nemen van beslissingen over uw bedrijf. Tijdens het traject krijgt u:

  • voorlichting bedrijfsadvisering
  • voorlichting over de mogelijkheden die de uitkeringsinstantie u kan bieden
  • hulp bij het opstellen van een ondernemersplan
  • cursussen, thema- en netwerkbijeenkomsten
Zie ook: Uitkering of bijstand voor ondernemers

Gepubliceerd: 11 september 2018Laatste wijziging: 2 januari 2020