Bijstand voor startende ondernemers aanvragen

Bent u een startende ondernemer en heeft u nog niet genoeg inkomen om van te leven? Dan kunt u misschien een tijdelijke Bbz-uitkering aanvragen.

Een Bbz-uitkering voor startende ondernemers is:

 • een maandelijkse aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau
 • een tijdelijke uitkering
 • een lening zonder rente, die u misschien (deels) moet terugbetalen
 • alleen voor startende ondernemers met een ondernemersplan voor een levensvatbare onderneming

U bent startend ondernemer als u nog niet bent begonnen met uw bedrijf. Of als u korter dan 1,5 jaar onderneemt.

Hoe werkt het

 • Kunt u een Bbz-uitkering krijgen? Dan wordt uw inkomen tijdelijk aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. Een Bbz-uitkering is een lening (zonder rente), die u misschien voor een deel of helemaal moet terugbetalen.

  Zo werkt de Bbz-uitkering

  Het inkomen uit uw bedrijf kan per maand verschillen. Daarom maakt de gemeente samen met u een schatting van uw inkomen. En vult dat inkomen aan tot bijstandsniveau.

  Na afloop van het boekjaar vindt de verrekening plaats. De gemeente kijkt dan naar uw bedrijfsresultaat in dat jaar. En bepaalt of u de uitkering heeft gekregen waar u recht op had:

  • Heeft u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u minder uitkering gekregen dan waar u recht op had. U krijgt dan een nabetaling.
  • Heeft u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u een te hoge uitkering ontvangen. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen. U hoeft hierbij geen rente te betalen.

  Onderzoek levensvatbaarheid

  U kunt alleen een Bbz-uitkering krijgen als uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat uw onderneming binnen 3 jaar genoeg inkomen moet hebben. U heeft dan genoeg inkomen om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.

  Als u een Bbz-uitkering aanvraagt, onderzoekt de gemeente eerst de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Ze herhaalt dat onderzoek elke 6 maanden. De gemeente kan uw uitkering eerder stoppen als daar een reden voor is.

 • Krijgt u een bijstandsuitkering en wilt u starten als zelfstandig ondernemer? Dan kan de gemeente u helpen met advies, begeleiding, een tijdelijke Bbz-uitkering of startkapitaal voor uw bedrijf.

  Eerst een Bbz-uitkering, daarna starten

  Wilt u een bedrijf starten? Dan moet uw Bbz-aanvraag eerst zijn goedgekeurd. Anders vervalt uw huidige bijstandsuitkering. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en een voorbereidingstraject doorlopen. Bespreek uw idee daarom eerst met uw consulent.

  Voorbereidingstraject

  Op de pagina Hulp voor startende ondernemers met een uitkering vindt u meer informatie over het voorbereidingstraject. En hoe u zich kunt aanmelden.
  Na het succesvol afronden van het voorbereidingstraject Zelfstandig Ondernemerschap kunt u een Bbz-uitkering aanvragen. Daarnaast kunt u misschien een starterskrediet krijgen. De gemeente beoordeelt hiervoor uw ondernemingsplan op levensvatbaarheid.

  Belangrijke informatie: Ontvangt u een uitkering van het UWV? Bespreek uw plannen dan met uw arbeidsdeskundige van het UWV. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Voorwaarden

 • Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • U woont in Nederland.

  • U heeft het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven. Uw (gezamenlijke) inkomen is lager dan de voor u geldende bijstandsnorm. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

  • U heeft geen spaargeld of ander beschikbaar vermogen. En u kunt geen lening krijgen van een bank.
  • Als u al een bedrijf heeft:

   • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.

   • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en het werk wordt vooral in Nederland uitgevoerd.
   • U heeft alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn.

   • U heeft zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf. En u draagt de financiële risico’s.

  Voor startende ondernemers gelden extra voorwaarden:

  • U bent uw bedrijf nog niet begonnen. Of u onderneemt korter dan 1,5 jaar.
  • U heeft voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV of u raakt binnenkort werkloos.
  • U heeft een ondernemingsplan.
  • Uw bedrijf is binnen 3 jaar levensvatbaar.

Aanvragen

 • Heeft een bijstandsuitkering? Dan kunt u contact opnemen met uw consulent van Den Haag Werkt. Uw consulent meldt u dan aan voor de startersbijeenkomst bij Bureau Zelfstandigen.
 • Bent u korter dan 1,5 jaar geleden met uw bedrijf gestart of heeft u een UWV-uitkering? Neem dan contact op met Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Hoelang duurt het

Is uw aanvraag compleet en heeft u alle gevraagde documenten ingeleverd? Dan hoort u binnen 13 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Dit kan langer duren als er extra onderzoek nodig is naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Dan hoort u binnen 26 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan duurt het voorbereidingstraject maximaal 6 maanden. Na dit voorbereidingstraject kunt u een Bbz-aanvraag doen.

Goed om te weten

Geld lenen van de gemeente

Heeft u geld nodig waarmee u het bedrijf op kunt starten? Dan kunt u misschien een bedrijfskrediet voor startende ondernemers aanvragen. Lees meer op de pagina Bedrijfskrediet.

Bbz-begrippen uitgelegd

Komt u in alle informatie over de Bbz begrippen tegen die nieuw voor u zijn? Kijk dan in de Bbz-begrippenlijst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij een eigen bedrijf op:

Contact

Heeft u nog vragen of andere hulp nodig? De gemeente helpt u graag naar een geschikte oplossing. Bel met de Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Zie ook: Financiële hulp voor ondernemers