Bijstand voor startende ondernemers aanvragen

Krijgt u een bijstandsuitkering en wilt u starten als zelfstandig ondernemer? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen bij de gemeente. De bijstand kan bestaan uit een tijdelijke uitkering of startkapitaal voor uw bedrijf.

Periodieke uitkering of startkapitaal

U kunt de bijstand op 2 manieren krijgen:

  • Als periodieke uitkering. Dit is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen uit het bedrijf en het inkomen van uw eventuele partner.
  • Als startkapitaal. Dit bedrag kunt u gebruiken om bijvoorbeeld machines, voorraad of een vervoermiddel te kopen. Of om een verbouwing te betalen. Het startkapitaal is een lening die u afsluit met de gemeente Den Haag. Hoe hoog de lening maximaal is, leest u op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden

  • U moet een ondernemingsplan inleveren dat laat zien dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat uw inkomen voldoende moet zijn voor u en uw gezin om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.
  • U moet minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf gaan werken. U kunt geen geld lenen bij een bank. Tenminste elk half jaar kijkt de gemeente of u nog recht heeft op de uitkering. U kunt de uitkering maximaal 3 jaar krijgen.
  • De gemeente stelt de hoogte van de maandelijkse uitkering voorlopig vast. Als het inkomen van uw bedrijf bekend is (na het boekjaar) wordt de definitieve hoogte van uw uitkering vastgesteld. Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen. Als het inkomen lager was, krijgt u nog geld.
  • Het startkapitaal is een lening die u met rente moet terugbetalen. U moet de lening van het startkapitaal uiterlijk binnen 10 jaar of binnen de periode die is afgesproken aflossen.
  • Start niet met uw bedrijf voordat uw aanvraag is goedgekeurd. Anders vervalt uw huidige bijstandsuitkering. Bent u toch al gestart met uw bedrijf? Dan kunt u om de periode te overbruggen een lening aanvragen om van te leven. De lening is een voorschot op uw uitkering. Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan moet u de lening aan de gemeente terugbetalen.

Aanvragen

Vul de Ondernemerswijzer in. Hieruit blijkt of u mogelijk recht heeft op bijstand en wat u moet doen voor de aanvraag.

Ondernemerswijzer invullen

Hoelang duurt het?

De gemeente moet voor uw bijstandsaanvraag veel gegevens onderzoeken. Dit onderzoek kan een paar maanden duren. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij een eigen bedrijf op Bijstand voor ondernemers.