Bijzondere bijstand

Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u niet zelf kunt betalen? Omdat u een laag inkomen heeft en er geen andere mogelijkheden zijn? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bekijk op deze pagina in welke gevallen dat wel of niet kan.

Belangrijke informatie: U kunt bijzondere bijstand niet zomaar aanvragen. De gemeente bekijkt eerst uw situatie en beoordeelt dan of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Voor wie

Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die noodzakelijke en onverwachte kosten moet maken en een inkomen heeft op of rond het bijstandsniveau. Het gaat om kosten die u niet op een andere manier kunt betalen.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • u in Den Haag woont
 • de kosten aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht zijn
 • u de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moet maken.
 • u de kosten niet kunt uitstellen
 • u de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de individuele inkomenstoeslag
 • u onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven, zoals alimentatie

De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

Geen bijzondere bijstand

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering
 • een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland. Die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed. In sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt.
 • medische kosten, zoals een vergoeding voor een bril of tandartskosten. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering. Kies een ziektekostenverzekering die het best bij uw situatie past. Soms zijn de noodzakelijke medische kosten hoger dan de vergoeding van uw zorgverzekering. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dat kan niet voor het wettelijk eigen risico
 • aflossing van uw (belasting)schulden
 • verhuizing door renovatie
 • woonkosten. Voor een tegemoetkoming in hoge huur kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Kunt u geen huurtoeslag krijgen? Dan kunt u misschien woonkostentoeslag krijgen, ook als u een koopwoning heeft.
 • Kosten voor huisdieren. Hier zijn verschillende fondsen voor. Op de website van het HuisdierenInformatiePunt (HIP) staat een overzicht van de mogelijkheden. Soms kunt u wel bijzondere bijstand krijgen voor huisdierenkosten. Bijvoorbeeld bij een medische of lichamelijke beperking.

  Rechtsbijstand

  Heeft u een advocaat of mediator nodig en kunt u die kosten niet zelf betalen? De Rijksoverheid en de gemeente Den Haag kunnen u misschien helpen met een vergoeding van de kosten van rechtshulp.

  Kosten verhuizen en inrichting

  Normaal kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuis- of inrichtingskosten. Toch kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Dan kunt u deze kosten wel vergoed krijgen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • U komt uit de crisisopvang en u moet helemaal opnieuw beginnen.
  • U gaat na een lang verblijf in een verzorgings- of verplegingshuis of psychiatrisch ziekenhuis opnieuw zelfstandig wonen.
  • U keert na langdurig verblijf in detentie terug in de maatschappij.
  • U moet om sociale redenen met spoed verhuizen.

  Tegemoetkoming energiekosten

  Heeft u geldzorgen, maar had u geen recht op Energietoeslag? Bijvoorbeeld omdat u student bent? Of heeft u, na het krijgen van de toeslag in 2022, toch nog problemen om uw energierekening te betalen? Neem dan contact op met de helpdesk geldzaken van de gemeente. De medewerkers kijken wat het beste bij uw situatie past. Bijvoorbeeld manieren om uw energiekosten te verlagen, uw huis te isoleren of in sommige gevallen bijzondere bijstand aan te vragen.

  Kosten

  Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, hangt af van het soort kosten dat u maakt.

  U hoeft bijzondere bijstand meestal niet terug te betalen. Het is dan een gift.

  In bepaalde gevallen is de bijzondere bijstand een lening. Dan moet u het geld later wel terugbetalen. Als dat voor u geldt, dan vertelt de gemeente dat van tevoren.

  Wanneer krijgt u bericht?

  Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening.

  Aanvragen

  Benieuwd hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW. Blijkt dat u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan ontvangt u een aanvraagformulier.

  Let op!
  Bij de Servicepunten kunt u hiervoor helaas niet terecht.

  Beleid bijzondere bijstand

  De gemeente bekijkt uw aanvraag en kiest de oplossing die het best past bij uw situatie. Dit staat in de beleidsregels voor bijzondere bijstand. Lees meer in de bestuurlijke stukken (RIS280844). Een uitwerking hiervan vindt u in de Leidraad bijzondere bijstand.

  Leidraad Individuele bijzondere bijstand (versie januari 2023) (PDF, 364,2 kB)