Beschermingsbewind

Lukt het u niet om uw geldzaken zelf te regelen? Bijvoorbeeld door schulden of ziekte? Dan is beschermingsbewind misschien mogelijk. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Een rechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt. Als dat zo is, mag u zelf een bewindvoerder kiezen.

Wat is beschermingsbewind?

Een bewindvoerder is iemand die u helpt om uw geldzaken goed te regelen. Dit kan tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld als u geen werk meer heeft, als u ziek bent of als u gaat scheiden. Als het nodig is, kan het ook voor langere tijd zijn. Heeft u schulden? Een rechter kan ook alleen bij schulden beschermingsbewind uitspreken. Dan duurt het beschermingsbewind maximaal 5 jaar. De rechter controleert elk jaar of uw bewindvoerder u goed helpt.

Welke bewindvoerder?

Kent u iemand in uw omgeving en vertrouwt u deze persoon om uw geldzaken te regelen?

Bijvoorbeeld een vriend of een familielid? Dan kunt u aan deze persoon vragen om uw bewindvoerder te worden. De rechtbank bepaalt of deze persoon inderdaad geschikt is om uw bewindvoerder te worden. Deze persoon is geen bewindvoerder van beroep. Daarom heet dit een particulier bewindvoerder.

Kent u niemand in uw omgeving die uw geldzaken kan regelen?

Dan kunt u ook een professionele bewindvoerder kiezen. U kunt dit in uw netwerk vragen of kijken op internet. Bijvoorbeeld bij de brancheorganisaties voor bewindvoerders:

Kosten

Beschermingsbewind kost geld. Het is daarom belangrijk dat u zeker weet dat een bewindvoerder de beste oplossing is voor uw situatie. Kunt u de kosten niet zelf betalen? Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft? Dan kan de gemeente u helpen met bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. Uw bewindvoerder kan dit aanvragen. Lees meer informatie op de pagina Bijzondere bijstand.

Het Haags Convenant Beschermingsbewind

Het Haagse Convenant Beschermingsbewind is een samenwerking tussen de gemeente en beschermingsbewindvoerders. Het gaat hierbij over beschermingsbewind bij schulden.

De partijen die meedoen willen samen de volgende doelen halen:

  • Hulp op maat voor de Haagse inwoner die (tijdelijk) de eigen geldzaken niet kan regelen.
  • Haagse inwoners de hulp bieden die nodig is.
  • Een goede samenwerking tussen de gemeente en de beschermingsbewindvoerders om de Haagse inwoner goed te helpen. 

Contact

Wilt u meer weten over het Haags Convenant? Of u wilt meedoen met het Convenant? Stuur dan een e-mail naar bewindvoering@denhaag.nl.

Zie ook: Uw schulden oplossen

Gepubliceerd: 27 maart 2023Laatste wijziging: 27 maart 2023