Bbz-uitkering: inkomen uit onderneming en uit loon doorgeven

Ontving u een Bbz-uitkering in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022? Dan vraagt de gemeente u om het inkomen uit uw eigen onderneming en eventueel inkomen uit loon door te geven. Zo controleert de gemeente of u de Bbz-uitkering heeft gekregen waar u recht op had.

Iedereen die een Bbz-uitkering kreeg in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022. Het gaat om de periode oktober 2021 tot en met maart 2022.

U moet het inkomen uit eigen onderneming en eventueel inkomen uit loon doorgeven. Onder loon valt: inkomen uit arbeid, allerlei vormen van uitkering(en) van andere instanties, pensioenen en studiefinanciering.

U moet uw inkomen ook doorgeven als u geen inkomsten uit onderneming of uit loon had.

 • U hoeft pas uw inkomen door te geven als de gemeente u daarom vraagt. Om uw inkomen uit de eigen onderneming door te geven krijgt u een brief of e-mail van de gemeente. Daarin staat:
  • welke gegevens u moet doorgeven.
  • over welke periode u gegevens moet doorgeven.
  • hoe u de gegevens doorgeeft.
  • voor welke datum u de gegevens moet doorgeven.
 • Als u uw inkomen uit eigen onderneming en eventueel inkomen uit loon heeft doorgeven, berekent de gemeente wat uw recht op uitkering was. Daarvoor gebruikt de gemeente:
  • het echte inkomen uit eigen onderneming, zoals u dat via het formulier heeft doorgegeven en zoals blijkt uit de bewijsstukken.
  • de schatting die u heeft gedaan toen u de Bbz-uitkering aanvroeg.
  • informatie over ander inkomen, zoals loon, alimentatie, pensioen, een uitkering van een andere instantie, studiefinanciering of onderhuur.

U krijgt een brief over de uitkomst en uw recht op uitkering.

 • Had u minder inkomen dan verwacht? Dan krijgt u een nabetaling.
 • Had u meer inkomen dan verwacht? Dan moet u het verschil terugbetalen.
Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef dit dan binnen 2 weken door.
Belangrijke informatie: Als u uw inkomen niet of niet op tijd doorgeeft dan kan de gemeente uw recht op een Bbz-uitkering niet bepalen. Daardoor kan het helaas gebeuren dat u de uitkering voor een deel of helemaal moet terugbetalen. U ontvangt hierover dan een brief van de gemeente.

De gemeente vraagt u naar het netto-inkomen uit uw eigen onderneming in een bepaalde maand. Dat berekent u zo:

1. Bereken eerst de winst. Dat is alle omzet in die maand minus de zakelijke lasten. Let op: aflossingen op leningen zijn géén zakelijke lasten.

2. Verminder de winst met 18%. Deze 18% is een reservering voor de belasting over uw winst, die u aan het eind van jaar moet betalen.

Heeft uw partner ook een eigen onderneming? Bereken zijn of haar netto-inkomen dan op dezelfde manier.

U krijgt een brief of e-mail van de gemeente. Hierin leest u hoe u uw inkomen moet doorgeven. Dit gaat via 2 pdf-formulieren die de gemeente als bijlage meestuurt.

Om uw inkomen uit eigen onderneming en uit loon door te geven heeft u het volgende nodig:

 • Uw inkomen uit eigen onderneming, over de periode die in de brief of e-mail staat.
 • Uw inkomen uit loon, over de periode die in de brief of e-mail staat.

Inkomen doorgeven via brief of e-mail

 • Vul de formulieren volledig in.
 • Verzamel de gevraagde (digitale) gegevens.
 • Stuur het ingevulde formulier terug per brief of per e-mail. Voeg de gegevens als bijlage toe. In de brief of e-mail van de gemeente staat hoe u dat moet doen.

De gemeente doet haar best om de informatie binnen 8 weken te verwerken. Daarna krijgt u bericht.

Heeft u vragen over de Bbz-regeling? Kijk dan eerst op de pagina Uitkering of bijstand voor ondernemers. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met SZW.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070