Vertrek naar het buitenland (emigratie) doorgeven

Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren)? Schrijf u uit bij de gemeente Den Haag. Doe dit niet eerder dan 5 dagen voor de dag van vertrek naar het buitenland. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Voorwaarden

 • Als u in een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland gaat verblijven, moet u hiervan aangifte doen. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn.
 • De aangifte moet gebeuren op de dag van vertrek of hooguit 5 dagen daarvoor. U wordt dan uitgeschreven van uw adres.
 • Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres in het buitenland vermelden. Heeft u nog geen vast adres in het buitenland dan moet u uw eerste verblijfadres in het buitenland opgeven (bijvoorbeeld het adres van een hotel, familie of kennis).

Wie kunnen aangifte doen

Aangifte van vertrek naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Hele gezin vertrekt tegelijkertijd

Als het hele gezin tegelijkertijd vertrekt naar het buitenland dan mogen de volgende personen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt). Wilt u als een van de ouders samen met de kinderen een wijziging van uw adres doorgeven, neem dan een toestemmingsverklaring met een kopie van het legitimatiebewijs mee van de andere ouder
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Minderjarige kinderen vertrekken zonder ouders

Wonen de ouders/verzorgers/voogd van een minderjarig kind al in het buitenland en vertrekt het kind nu ook naar het buitenland? Dan mogen alleen de ouders/verzorgers/voogd dit doorgeven aan de gemeente. Stuur hiervoor het volgende naar e-mailadres publiekszaken@denhaag.nl of per post naar Publiekszaken:

 • een brief waarin staat dat u als ouders/verzorgers/voogd toestemming geeft voor vertrek van het kind naar het buitenland. Op deze brief moet uw handtekening staan en de datum
 • het adres in het buitenland (indien mogelijk)
 • kopieën van de legitimatiebewijzen van de ouders/verzorgers/voogd en van het kind

Nodig bij de aangifte

Schriftelijk doorgeven:

 • kopie van uw legitimatiebewijs en
 • een brief met uw oude en nieuwe adres (als dat bekend is), de datum van vertrek en uw handtekening

Aan de balie doorgeven:

  Aangifte doen

  • U kunt uw vertrek vaak schriftelijk doorgeven aan Publiekszaken. Soms vertrekken niet alle gezinsleden naar het buitenland. In dat geval moeten alle gezinsleden (dus ook minderjarige gezinsleden) die naar het buitenland vertrekken persoonlijk aan de balie verschijnen om vertrekaangifte te doen.
  • U kunt uw vertrek ook persoonlijk doorgeven aan de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Maak hiervoor een afspraak.

  Afspraak maken

  Hoe werkt het

  • De aangifte wordt verwerkt op de dag dat u aangifte komt doen.
  • Uw vertrek naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De gemeente stuurt u geen bevestiging van het vertrek toe. Als u verhuist naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) ontvangt u wel een gratis bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar namelijk nodig bij de inschrijving.
  • U wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen.
  Let op!
  Een uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, toekomstige uitkeringen en uw belastingen.

  In- of uitklaringsbewijs inboedel

  Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een uittreksel uit de BRP nodig. Dit kunt u tot en met de dag van vertrek aanvragen aan de balie van Publiekszaken. Daarna kan dit uittreksel alleen worden aangevraagd bij Stadhuis Spui (Spui 70).

  • U moet maximaal 5 dagen voor u weggaat aangifte doen van uw vertrek.
  • U moet een woonadres opgeven in het buitenland. Als u nog geen woonadres heeft moet u uw eerste verblijfadres opgeven.

  Hoelang duurt het?

  • Schriftelijk: 3 werkdagen
  • Aan de balie: direct

  Wilt u weten of u bent uitgeschreven? Dan kunt u dit nakijken op MijnDenHaag. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Ook kunt u voordat u vertrekt aan de balie van het stadskantoor navragen of u uitgeschreven bent. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Ook regelen

  Lees wat u nog meer kunt regelen als u naar het buitenland verhuist.