Opnieuw inschrijven in de BRP (u heeft al een BSN)

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Den Haag? Of bent u uitgeschreven en wilt u opnieuw ingeschreven worden? Als u langer dan 4 maanden in Den Haag komt wonen moet u zich opnieuw laten inschrijven in de BRP. Dit bent u wettelijk verplicht.

Is deze situatie niet op u van toepassing, kijk dan op verhuizen vanuit het buitenland.

Voorwaarden

 • U komt langer dan 4 maanden in Den Haag wonen.
 • U heeft al een burgerservicenummer (BSN).
 • U was eerder ingeschreven in Nederland of in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Wilt u met terugwerkende kracht ingeschreven worden? Dit kan op de datum dat u de afspraak heeft gepland. Ook als de afspraak later is.

U heeft dan:

 • een afspraak gemaakt voor een 1e vestiging of hervestiging
 • de afspraak gemaakt nadat u in Nederland bent komen wonen
 • een kopie bij u van de afspraakbevestiging (u krijgt deze per e-mail. Print deze of laat deze zien op uw telefoon, tablet of laptop. Let op! Hierop moet duidelijk te zien zijn wanneer u de afspraak heeft ingepland)

Voor wie?

Iedereen die al een burgerservicenummer (BSN) heeft, vanuit het buitenland naar Nederland komt en langer dan 4 maanden in Den Haag gaat wonen. Dit geldt ook voor Nederlanders uit Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Nodig bij de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  De medewerkers van de balie kijken of u zich eventueel ook kunt inschrijven met een verlopen paspoort. Is uw paspoort gestolen of kwijt? Vul dan tijdens uw aanvraag op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg een verklaring van vermissing in.
 • Een bewijs van bewoning.
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint-Eustatius komt. Dit bewijs krijgt u mee als u uw vertrek doorgeeft aan de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsadministratie.
 • Iedereen moet persoonlijk naar de afspraak komen. Dit geldt voor alle gezinsleden, dus ook voor baby's, jonge kinderen en ouderen,
Belangrijke informatie:

Heeft u geen EU-nationaliteit? Neem dan ook 1 van de volgende stukken mee:

 • een geldig verblijfsdocument
 • een verblijfsaantekening van de IND in het paspoort
 • een stickermachtiging voorlopig verblijf (MVV) van na 1 juni 2013
 • de beslissingsbrief van de IND (toelating en verblijf, TEV).
Belangrijke informatie:

Heeft u recht op asiel? Neem dan ook het volgende mee:

 • uw geldige Vreemdelingenidentiteitsbewijs of verblijfsdocument. Meer informatie leest u op Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • een voogdijbeschikking bij alleenstaande minderjarige asielgerechtigden.

   Afspraak maken

   U kunt bellen naar telefoonnummer 14070 om een afspraak te maken.
   Vanuit het buitenland belt u naar telefoonnummer +31 70 353 30 00.

    Belangrijke informatie: Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. Komt u te laat? Dan is er misschien te weinig tijd om u te helpen.

    Kosten

    Gratis.

    Hoelang duurt het?

    Meestal kan de gemeente uw inschrijving binnen 4 weken verwerken. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving met een overzicht van uw geregistreerde gegevens.

    Goed om te weten

    • Zijn uw geboorteakte(n), huwelijksakte, echtscheidingspapieren, adoptieakte(n) of andere belangrijke documenten (nog) niet in de BRP verwerkt? Laat dat dan zo snel als mogelijk alsnog doen. Maak een afspraak buitenlandse brondocumenten registreren in de BRP.
    • Verhuist u na uw inschrijving naar een ander adres in Den Haag? Geef uw verhuizing door.
    • Verhuist u na uw inschrijving naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland? Geef uw verhuizing of vertrek door.
    • Wilt u weten welke gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor worden gebruikt? U leest het in het informatieblad Basisregistratie personen.
    • Iedereen vanaf 16 jaar mag zijn/haar eigen verhuizing doorgeven, op voorwaarde dat deze hij of zij niet onder curatele staat.