1e inschrijving BRP voor EU/EER burgers en Zwitsers uit het buitenland (u heeft nog geen BSN)

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland. Komt u vanuit het buitenland voor 4 maanden of langer in Den Haag wonen? En woonde u nooit eerder in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit bent u wettelijk verplicht.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Ga dan naar 1e Inschrijving BRP voor Nederlanders uit het buitenland.

Heeft u eerder in Nederland gewoond? Heeft u al een Burgerservicenummer of Sofinummer? Of blijft u korter dan 4 maanden? Ga dan naar Opnieuw inschrijven in de BRP.

Voorwaarden

 • U heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U komt 4 maanden of langer in Den Haag wonen.
 • U bent niet eerder ingeschreven in Nederland.
 • U heeft nog geen Burgerservicenummer (BSN, het vroegere Sofinummer).

Nodig bij de afspraak

Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, neem dan ook uw buitenlandse documenten mee. Bijvoorbeeld:

 • Uw geboorteakte.
 • Als van toepassing: de geboorteakte van uw partner en/of uw kinderen.
 • Als van toepassing: uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Als van toepassing: echtscheidingspapieren.
 • Als van toepassing: adoptiepapieren en/of een overlijdensakte van uw partner of kind(eren).

De documenten zijn geen voorwaarde voor inschrijving. Neem ze toch mee. De gemeente kijkt naar deze stukken. Als ze in orde zijn, worden de gegevens gelijk verwerkt in de BRP.

Soms heeft uw akte of document een legalisatie en/of vertaling nodig. U kunt dit per land nakijken op de website van de Rijksoverheid. Vul het land in waar uw document is afgegeven.

Afspraak maken

 • Maak een afspraak via de website.
 • Vul uw nieuwe adres in Den Haag in.
 • Geef aan om hoeveel personen het gaat. Tel alle gezinsleden mee. Anders is er misschien te weinig tijd om iedereen in te schrijven.

Afspraak maken

Kom op tijd. Als u te laat komt, kunt u misschien niet geholpen worden.

Als u:

moet u een afspraak maken bij The Hague International Centre (THIC).

Afspraak maken bij THIC

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt. U krijgt per post een bevestiging van uw inschrijving met daarbij een overzicht van uw geregistreerde gegevens en uw Burgerservicenummer.

Goed om te weten

 • Zijn uw geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingspapieren, adoptieakte(n) of andere belangrijke documenten (nog) niet in de BRP verwerkt? Laat dat dan zo snel als mogelijk alsnog doen. Maak een afspraak om buitenlandse brondocumenten te registreren in de BRP.
 • Wilt u weten welke gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor worden gebruikt? U leest het in het informatieblad Basisregistratie Personen. De informatie is er ook in het Engels.
 • Verhuist u na uw inschrijving naar een ander adres in Den Haag? Geef uw verhuizing door.
 • Verhuist u na uw inschrijving naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland? Geef uw verhuizing of vertrek door.
 • Iedereen vanaf 16 jaar mag zijn of haar eigen verhuizing doorgeven, als er geen sprake is van onder curatele stelling.
Zie ook: Informatie op rijksoverheid.nl over Brexit en Britten in Nederland