Vergunning aanvragen om woning aan woonruimtebestand te onttrekken

Wilt u een woning veranderen in een bedrijfsruimte, winkel of kantoor? Of wilt u een woning slopen of gaan verhuren? Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. De woning verliest daarmee zijn woonbestemming.

Voorwaarden

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig voor:

 • het wijzigen van de woonruimte naar bedrijfsruimte
 • het wijzigen van de woonruimte naar winkel of kantoor
 • het slopen van de woning
 • het gebruik van een woning voor logies; hiervan is meestal sprake indien u een woning wilt verhuren aan personen die kort in Den Haag verblijven. Zie voor meer informatie verhuur van een pand voor tijdelijk verblijf

Nodig bij de aanvraag

 • Voor het wijzigen van een woonruimte tot bedrijfsruimte, winkel of kantoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Voor het slopen van de woning heeft u een sloopmelding nodig.
 • Voor het bieden van logies in een pand waarin volgens het bestemmingsplan logies niet is toegestaan, kunt u een ontheffing op het bestemmingsplan aanvragen.

  Aanvragen

  Vraag een onttrekkingsvergunning aan met het formulier Vergunning woning aan woningbestand onttrekken.

  Formulier Vergunning woning aan woningbestand onttrekken (PDF, 55,8 kB)

  Print het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen per post op naar:

  Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
  Postbus 12655
  2500 DP Den Haag

  Kosten

  Voor het aanvragen van een onttrekkingsvergunning betaalt u € 478 in 2021. U krijgt deze kosten niet terug als de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst.