Splitsingsvergunning woning aanvragen

Wilt u een woning kadastraal splitsen? Dan heeft u mogelijk een splitsingsvergunning nodig.

Voorwaarden

 • Alleen de eigenaar van de woning kan een splitsingsvergunning aanvragen.
 • Een splitsingsvergunning is nodig voor alle gebouwen die woonruimte bevatten onder de huurprijsgrens. Deze grens bedraagt € 752,33 per maand (per 1 januari 2021).
 • Er is vanuit huisvestingsoverwegingen geen bezwaar tegen de splitsing, en er is geen achterstallig onderhoud (zie RIS180711).

Nodig bij de aanvraag

 • een splitsingsplan
 • een bouwkundig rapport

Aanvragen

U kunt een kadastrale splitsingsvergunning aanvragen via het formulier Aanvraag kadastraal splitsen:

Formulier Aanvraag kadastraal splitsen (PDF, 92,4 kB)
  • Print het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen per post op naar:
   Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
   Postbus 12655
   2500 DP Den Haag
  • U kunt het formulier ook invullen en met de benodigde bijlagen per e-mail sturen naar: splitsingsvergunning@denhaag.nl
  • Als de vergunning is afgegeven moet een notaris de splitsing afronden. Pas als de notaris de splitsingsakte en de splitsingstekening heeft laten aantekenen in het kadaster, kunnen de appartementen afzonderlijk worden verkocht.
  Let op!
  Een kadastrale splitsing is alleen het juridisch splitsen van appartementsrechten. Er ontstaan feitelijk geen nieuwe woningen. Voor het bouwkundig splitsen van een woning (in meerdere zelfstandige woningen) gelden andere regels. Kijk op Woning bouwkundig splitsen.

  Kosten

  € 169,75 per woning in 2021 (per te vormen appartementsrecht) met een maximum per aanvraag van € 3.750.