Ontheffing beding van zelfbewoning aanvragen

Bij de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten voor woningen kan in de voorwaarden een beding van zelfbewoning of anti-speculatiebeding staan. U kunt ontheffing van dit beding aanvragen.

Wat is het

Een beding van zelfbewoning houdt in dat u verplicht bent een aantal jaren zelf in uw nieuwe woning te wonen. Deze voorwaarde is bedoeld om speculatie met nieuwe woningen tegen te gaan. U kunt een ontheffing van dit beding aanvragen.

Voorwaarden

In bijzondere gevallen kunt u vragen om ontheffing van dit beding. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende omstandigheden:

  • Uw gemeenschappelijke huishouding eindigt, bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden.
  • U vindt werk verder dan 50 kilometer of een uur reizen van uw woning.
  • U (of een gezinslid) bent (is) ernstig ziek.
  • Faillissement of een andere grote daling van het inkomen.

U moet deze omstandigheden kunnen aantonen of aannemelijk kunnen maken.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het

10 werkdagen.

Aanvragen

Vraag ontheffing van het beding van zelfbewoning digitaal aan.

Ontheffing aanvragen

Erfpachtvoorwaarden

Lees meer over erfpachtvoorwaarden.